1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

XIn còn gọi tên nhau

Cuộn trang

/upload/sheet/pdf/Xin_Con_Goi_Ten_Nhau.pdf

Video hướng dẫn