1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

XIn còn gọi tên nhau

Trường Sa
Nguồn: saigonocean.com