1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin đổ tràn lòng con

Lm. DUYLINH.PHN
Nguồn: thanhcavietnam.net