highlight chords
Đêm đông hắt [G7] hiu ngoài trời gío [Cm] rét 
Ai đang lãng [Ab] du thả hồn về [Bb] đâu 
Thương nhau xin [Eb] gởi vài câu ân [G7] tình 
Có nhớ đông nào ngày tháng bên [Eb] nhau 
Ba năm cách [G7] xa mà lòng không [Cm] xa 
Thu đông đã [Ab] qua một dạ chờ [Bb] mong 
Nhớ mãi đêm [Eb] nào tình dâng sống [G7] gào 
Nhớ mãi môi nồng hồn thấm men [Cm] say 
Hỡi người tôi [Cm] yêu thấu tình em [G7] chăng 
Bóng hình năm xưa khó nhòa trong [Cm] tim 
Gác trọ đêm [Eb] nay có người đang [F] mơ 
Mơ giấc mơ [Bb] đời trong lối [Eb] đi 
Mơ bóng em [G7] về yêu thiết [Cm] tha 
Đêm đông giá [G7] băng nhìn về xa [Cm] xăm 
Cho tim héo [Ab] hon mỏi mòn vì [Bb] đông 
Nêu biết đông [Eb] nầy người không trở [G7] lại 
Xin luôn nguyện cầu đừng có mùa [Cm] đông
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin đừng có mùa đông

Trúc Giang
Đêm đông hắt [G7] hiu ngoài trời gío [Cm] rét 
Ai đang lãng [Ab] du thả hồn về [Bb] đâu 
Thương nhau xin [Eb] gởi vài câu ân [G7] tình 
Có nhớ đông nào ngày tháng bên [Eb] nhau 
Ba năm cách [G7] xa mà lòng không [Cm] xa 
Thu đông đã [Ab] qua một dạ chờ [Bb] mong 
Nhớ mãi đêm [Eb] nào tình dâng sống [G7] gào 
Nhớ mãi môi nồng hồn thấm men [Cm] say 
Hỡi người tôi [Cm] yêu thấu tình em [G7] chăng 
Bóng hình năm xưa khó nhòa trong [Cm] tim 
Gác trọ đêm [Eb] nay có người đang [F] mơ 
Mơ giấc mơ [Bb] đời trong lối [Eb] đi 
Mơ bóng em [G7] về yêu thiết [Cm] tha 
Đêm đông giá [G7] băng nhìn về xa [Cm] xăm 
Cho tim héo [Ab] hon mỏi mòn vì [Bb] đông 
Nêu biết đông [Eb] nầy người không trở [G7] lại 
Xin luôn nguyện cầu đừng có mùa [Cm] đông

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com