1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin đừng quay lại

Cuộn trang

Soạn theo phần trình bày của ca sĩ Bằng Kiều [Dm] Xin đừng quay [Gm] lại, [A7] dẫu vẫn biết ngày [Dm] mai Không có [Gm] em [C] hồn ta tê [F] tái Xin đừng quay [Bb] lại, [A7] dẫu vẫn biết ngày [Dm] sau Không có [Gm] nhau buồn [A7] mãi trên đường [Dm] dài Xin đừng quay [Gm] lại, [A7] rồi sẽ thấy bình [Dm] yên Trong trái [Gm] tim [C] còn nghe vang [F] tiếng Cho tình mãi [Bb] là một [A7] thoáng nhớ dịu [Dm] êm Như nắng [Gm] mai còn [A7] rơi rớt qua [Dm] thềm Rồi [D7] có biết bao chiều [Gm] đi qua Hồn [C] rách tả tơi tình [F] phôi pha Tự [A7] nói với ta lời ăn [Dm] năn Tự [Gm] nhắc với ta cuộc [A7] tình đầy tăm [Dm] tối Lòng [D7] hứa với ta rời [Gm] xa em Tự [C] nhắc với ta một [F] lần quên Hồn [Bb] vẫn đớn đau hồn [A7] cuồng điên, cuồng [Dm] điên Xin đừng quay [Gm] lại, [A7] rồi sẽ thấy bình [Dm] yên Trong trái [Gm] tim [C] còn nghe vang [F] tiếng Cho tình mãi [Bb] là một [A7] thoáng nhớ dịu [Dm] êm Như nắng [Gm] mai còn [A7] rơi rớt qua [Dm] thềm Rồi [D7] có biết bao chiều [Gm] đi qua Hồn [C] rách tả tơi tình [F] phôi pha Tự [A7] nói với ta lời ăn [Dm] năn Tự [Gm] nhắc với ta cuộc [A7] tình đầy tăm [Dm] tối Lòng [D7] hứa với ta rời [Gm] xa em Tự [C] nhắc với ta một [F] lần quên Hồn [Bb] vẫn đớn đau hồn [A7] cuồng điên, cuồng [Bb] điên Hát tăng ½ tone lên tone [Eb] Rồi [Eb7] có biết bao chiều [Abm] đi qua Hồn [C#] rách tả tơi tình [F#] phôi pha Tự [Bb7] nói với ta lời ăn [Ebm] năn Tự [Abm] nhắc với ta cuộc [Bb7] tình đầy tăm [Ebm] tối Lòng [Eb] hứa với ta rời [Abm] xa em Tự [C#] nhắc với ta một [F#] lần quên Hồn [B] vẫn đớn đau hồn [Bb7] cuồng điên, cuồng [Eb] điên Xin đừng quay [Abm] lại, xin đừng [Eb] quay lại, xin đừng [Fm] quay lại [Bb7] người [Eb] ơi

Video hướng dẫn