1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin được thấy Tôn Nhan

Nguyên Kha
Nguồn: thanhcavietnam.net