1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin giữ cho em

Thơ Hanh Pham - Nhạc An Vu
Nguồn: saigonocean.com