1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin giữ dùm con

Cuộn trang

1. Xin giữ dùm [Am] con chút [E7] lửa còn xót trong [Am] tim Giữa những hoài [F] nghi đố [G] kị ác [C] ý Giữa những hận [Dm] thù ghét [F] ghen thị [E7] phi Giữa những phản [G] bội bất [B7] công giả [E7] dối. Xin giữ dùm [Am] con chút [E7] lửa còn xót trong [Am] tim Khi những thờ [F] ơ, ích [G] kỷ kéo [C] tới Giữa lúc mệt [Dm] mỏi chán [F] trường thất [E7] vọng Giữa bao nghi [G] nan, nghiệt [E7] ngã ngặt [Am] nghèo. ĐK: Xin giữ dùm [G] con và thổi bùng [Am] lên Ngọn lửa yêu [F] thương mãnh [G] liệt Ngọn lửa niềm [F] tin cháy [Dm] bỏng rạng [E7] ngời [G] Tin cậy [E7] mến Xin giữ dùm [G] con và thổi bùng [Am] lên Từng [G] giây từng phút và trọn [Dm] đời Ngọn [E7] lửa thánh linh bất [F] diệt Để xua [G] tan bóng tối lòng [F] con Và giúp [Dm] con dám [E7] sống vì tình [Am] yêu. 2. Có những tổn [Am] thương Người [E7] làm dầy xéo tim [Am] con Lôi kéo lòng [F] con xa [G] rời yêu [C] thương Khiến con chẳng [Dm] còn tin [F] tưởng vào [E7] ai Con thu mình [G] lại cô [B7] độc quạnh [E7] quẽ. Nhưng cũng nhiều [Am] phen con [E7] làm tổn thương anh [Am] em Có lúc chỉ [F] do vô [G] tình, vô [C] ý. Có lúc đang [Dm] tâm cố [F] tình xúc [E7] phạm Chúa ơi xin [G] thương gỡ [E7] rối dùm [Am] con.

Video hướng dẫn