1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin gọi nhau là cố nhân

Cuộn trang

Tôi trở về [E] đây lúc đêm vừa [Am] lên Giăng mắt trời [F] mưa phố xưa buồn [C] tênh [Am] Gót mòn tìm [G] dư hương ngày [Dm] xưa Bao nhiêu kỷ niệm êm [Am] ái Một tình [E] yêu thoáng trên tầm [E7] tay Tôi trở về [E] đây với con đường [Am] xưa Đâu bóng người [F] thương cố nhân về [C] đâu [Am] Tiếng buồn chợt [G] đâu đây vọng [Dm] đưa Công viên lạnh lùng hoang [Am] vắng Ngọn đèn [E7] đêm đứng im cúi [Am] đầu Thu đến thu [F] đi cho lá vàng lại [Am] bay Em theo bước về nhà [Dm] ai Ân tình xưa đã [C] lỡ Thời [Am] gian nào bôi [E] xóa Kỷ niệm đầu ai [E7] đành lòng [Am] quên Phố buồn mình [E] tôi bước chân lẻ [Am] loi Ray rứt trời [F] mưa bỗng nghe mặn [C] môi [Am] Nỗi niềm chuyện [G] tâm tư người [Dm] ơi Xin ghi nhạc lòng thương [Am] nhớ Mình gọi [E7] nhau cố nhân ưu [Am] sầu

Video hướng dẫn