1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin hãy đợi Aisawa - Please Wait for Aisawa

Phạm Trung - Thơ: Tưởng Dung
Nguồn: thanhcavietnam.net