highlight chords
[Am] Thôi, em hãy quên tôi, em hãy quên tôi
Như hãy quên một nụ [F] cười, quên một nụ [C] cười
Trong giấc [E] ngủ, trong chiêm [E7] bao
[Am] Này bàn tay [G] ấy, tôi trả ơn [F] đời 
Lời cay [G] đắng tôi trả ơn [Am] người 
Từ biệt [Dm] nhau là hết [Am] rồi
Từ biệt [E7] nhau, từ biệt [Dm] nhau
Bằng những [Am] lời, bằng những lời gian dối [E7] đời
Tìm [Am] vui qua những thương đau, tìm [E7] quên khi nhớ ân sâu
Và chờ [Am] nhau, và còn chờ nhau chờ nhau qua [G] tiếng
Tiếng thở [C] dài, tiếng thở [E7] dài người [Am] ơi!
[Am] Thôi, em hãy quên tôi, em hãy quên tôi
Như quên một người [F] tình, quên một người [C] tình
Trong giấc [E] ngủ, trong chiêm [E7] bao
[Am] Nào còn chi [G] nữa, trong trái tim [F] này
Còn ai [G] nữa trong thế gian [Am] này
Phụ tình [Dm] nhau là hết [Am] rồi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin hãy quên tôi

Anh Bằng
[Am] Thôi, em hãy quên tôi, em hãy quên tôi
Như hãy quên một nụ [F] cười, quên một nụ [C] cười
Trong giấc [E] ngủ, trong chiêm [E7] bao
[Am] Này bàn tay [G] ấy, tôi trả ơn [F] đời 
Lời cay [G] đắng tôi trả ơn [Am] người 
Từ biệt [Dm] nhau là hết [Am] rồi
Từ biệt [E7] nhau, từ biệt [Dm] nhau
Bằng những [Am] lời, bằng những lời gian dối [E7] đời
Tìm [Am] vui qua những thương đau, tìm [E7] quên khi nhớ ân sâu
Và chờ [Am] nhau, và còn chờ nhau chờ nhau qua [G] tiếng
Tiếng thở [C] dài, tiếng thở [E7] dài người [Am] ơi!
[Am] Thôi, em hãy quên tôi, em hãy quên tôi
Như quên một người [F] tình, quên một người [C] tình
Trong giấc [E] ngủ, trong chiêm [E7] bao
[Am] Nào còn chi [G] nữa, trong trái tim [F] này
Còn ai [G] nữa trong thế gian [Am] này
Phụ tình [Dm] nhau là hết [Am] rồi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com