1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin hãy quên tôi

Cuộn trang

[Am] Thôi, em hãy quên tôi, em hãy quên tôi Như hãy quên một nụ [F] cười, quên một nụ [C] cười Trong giấc [E] ngủ, trong chiêm [E7] bao [Am] Này bàn tay [G] ấy, tôi trả ơn [F] đời Lời cay [G] đắng tôi trả ơn [Am] người Từ biệt [Dm] nhau là hết [Am] rồi Từ biệt [E7] nhau, từ biệt [Dm] nhau Bằng những [Am] lời, bằng những lời gian dối [E7] đời Tìm [Am] vui qua những thương đau, tìm [E7] quên khi nhớ ân sâu Và chờ [Am] nhau, và còn chờ nhau chờ nhau qua [G] tiếng Tiếng thở [C] dài, tiếng thở [E7] dài người [Am] ơi! [Am] Thôi, em hãy quên tôi, em hãy quên tôi Như quên một người [F] tình, quên một người [C] tình Trong giấc [E] ngủ, trong chiêm [E7] bao [Am] Nào còn chi [G] nữa, trong trái tim [F] này Còn ai [G] nữa trong thế gian [Am] này Phụ tình [Dm] nhau là hết [Am] rồi

Video hướng dẫn