1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin hãy thứ tha (My apology)

Cuộn trang

1. [Abm] Rằng em luôn giận [E] anh em đâu nào hay em đã sai Bởi vì em luôn hờn ghen khi anh cười vui với [F#] ai Tìm đâu khi thời gian vô tình mang anh đi Vì hôm nay em nhận ra mình đã [Ebm] quá yêu anh [Abm] Bao lời yêu thương vội quên đi, I wish you could take it [E] back Bao niềm đau em đã trao. I wish you could take it [F#] back Khi tình yêu không còn đắm say, I wish you could take it [Ebm] back Chỉ ước muốn rằng em đừng như lúc xưa ĐK: [Abm] Sorry, người hãy quay về quay về đây [E] Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau [F#] Những tháng năm bên nhau ngọt ngào Vẫn mãi yêu anh như thuở nào [Ebm] Oh please, người ơi hãy về đây bên em [Abm] Sorry, người hãy quay về quay về đây [E] Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau [F#] Những tháng năm bên nhau ngọt ngào Vẫn mãi yêu anh như thuở nào [Ebm] Oh please, người ơi hãy về đây bên em [Abm] 2. [Abm] Tình ta trôi về đâu có lẽ vì [E] em buông lơi mau Khi con tim em đã nhận ra thì anh đã xa mãi [F#] xa Trong cô đơn quạnh hiu em mong anh rằng nơi đây Trong vòng [Ebm] tay em nguyện thề sẽ mãi yêu [Abm] Bao lời yêu thương vội quên đi, I wish you could take it [E] back Bao niềm đau em đã trao. I wish you could take it [F#] back Khi tình yêu không còn đắm say, I wish you could take it [Ebm] back Chỉ [F#] ước muốn rằng [Ebm] em đừng như lúc xưa ĐK: [Abm] Sorry, người hãy quay về quay về đây [E] Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau [F#] Những tháng năm bên nhau ngọt ngào Vẫn mãi yêu anh như thuở nào [Ebm] Oh please, người ơi hãy về đây bên em. [Abm] Sorry, người hãy quay về quay về đây [E] Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau [F#] Những tháng năm bên nhau ngọt ngào Vẫn mãi yêu anh như thuở nào [Ebm] Oh please, người ơi hãy về đây bên em [Abm] [B] Em luôn yêu anh cho dù anh đã [F#] say Nhưng anh yêu ơi [E] hãy về đây Đêm cô đơn gối [C#m] chăn mệt nhoài [Ebm] Xin một lần này gần [B] nhau đắm [Ebm] say .. Hát tăng ½ tone lên [Am] ----- [Am] ah … [F] sorry … oh right [G] here … [Em] baby ĐK: [Am] Sorry, người hãy quay về quay về đây [F] Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau [G] Những tháng năm bên nhau ngọt ngào Vẫn mãi yêu anh như thuở nào [Em] Oh please, người ơi hãy về đây bên em. [Am] Sorry, người hãy quay về quay về đây [F] Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau [G] Những tháng năm bên nhau ngọt ngào Vẫn mãi yêu anh như thuở nào [Em] Oh please, người ơi hãy về đây bên em [Am]

Video hướng dẫn