1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin hãy thứ tha

Cuộn trang

[G#m] [E] Rằng em luôn giận anh , em đâu nào hay em đã sai . [F#] Bởi vì em luôn hờn ghen, khi anh cười vui với ai . [D#] Tìm đâu khi thời gian vô tình mang anh đi . [G#m] Vì hôm nay em nhận ra mình đã quá yêu anh . [G#m] [E] Bao lời yêu thương vội quên đ i, I wish I could take it back . [F#m] Bao niềm đau em đã trao, I wish I could take it back . [D#] Khi tình yêu không còn đắm say, I wish I could take it back . [G#m] Chỉ ước muốn rằng em đừng như lúc xưa . [G#m] Sorry người hãy quay về, quay về đây . [E] Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau . [F#] Những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào . [D#] Oh, please, người ơi, hãy về đây bên em . [G#m] Sorry người hãy quay về, quay về đây . [E] Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau . [F#] Những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào . [D#] Oh, please, người ơi, hãy về đây bên em . Boy I want to (be) back. Let me firstly tell you in the notepap. I"m talking now you how much i really miss you so. [G#m] [E] Tình ta trôi về đâu , có lẽ vì em buông lời mau . [F#] Khi con tim em đã nhận ra thì anh đã xa mãi xa . [D#] Trong cô đơn quạnh hiu, em mong rằng anh nơi đây . [G#m] Trong vòng tay, em nhận thấy sẽ mãi yêu . [G#m] [E] Bao lời yêu thương vội quên đi , I wish I could take it back . [F#m] Bao niềm đau em đã trao, I wish I could take it back . [D#] Khi tình yêu không còn đắm say, I wish I could take it back . [G#m] Chỉ ước muốn rằng em đừng như lúc xưa . [G#m] Sorry người hãy quay về, quay về đây . [E] Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau . [F#] Những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào . [D#] Oh, please, người ơi, hãy về đây bên em . [G#m] Sorry người hãy quay về, quay về đây . [E] Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau . [F#] Những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào . [D#] Oh, please, người ơi, hãy về đây bên em . [B] [F#] Em luôn yêu anh cho dù anh đã xa . [E] [F#] Nhưng anh yêu ơi hãy về đây , đêm cô đơn gối chăn mệt nhoài . [B] [D#] [Am] Xin một lần lại gần nhau đắm say . [F] SORRY...You! This is my apology with you . [F] Oh, here Right here, I wanna sorry for what I did to you . [E] Baby I wanna made you fell (to) come back me . Please, I really want to say this! [Am] Sorry người hãy quay về, quay về đây . [F] Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau . [G] Những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào . [E] Oh, please, người ơi, hãy về đây bên em . [Am] Sorry người hãy quay về, quay về đây . [F] Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau . [G] Những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào . [E] Oh, please, người ơi, hãy về đây bên em . [Am] Please, accept my apology . [F] Oh..oh...yeah...! . [G] Please, accept my apology . Oh,please, baby [E] [Am] Oh, please , người ơi hãy về đây bên em! .

Video hướng dẫn