highlight chords
				                       [G#m]            [E] 
Rằng em luôn giận anh , em đâu nào hay em đã sai . 
                        [F#] 
Bởi vì em luôn hờn ghen, khi anh cười vui với ai . 
                     [D#] 
Tìm đâu khi thời gian vô tình mang anh đi . 
                     [G#m] 
Vì hôm nay em nhận ra mình đã quá yêu anh . 
               [G#m]              [E] 
Bao lời yêu thương vội quên đ i, I wish I could take it back . 
                          [F#m] 
Bao niềm đau em đã trao, I wish I could take it back . 
                              [D#] 
Khi tình yêu không còn đắm say, I wish I could take it back . 
                   [G#m]
Chỉ ước muốn rằng em đừng như lúc xưa . 
                  [G#m] 
Sorry người hãy quay về, quay về đây . 
                     [E] 
Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau . 
                                [F#] 
Những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào . 
                    [D#] 
Oh, please, người ơi, hãy về đây bên em . 
 

                  [G#m] 
Sorry người hãy quay về, quay về đây . 
                     [E] 
Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau . 
                                [F#] 
Những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào . 
                    [D#] 
Oh, please, người ơi, hãy về đây bên em . 
             
Boy I want to (be) back. 
                    
Let me firstly tell you in the notepap. 
                          
I"m talking now you how much i really miss you so. 
 

          [G#m]            [E] 
Tình ta trôi về đâu , có lẽ vì em buông lời mau . 
                       [F#] 
Khi con tim em đã nhận ra thì anh đã xa mãi xa . 
                        [D#] 
Trong cô đơn quạnh hiu, em mong rằng anh nơi đây . 
                    [G#m] 
Trong vòng tay, em nhận thấy sẽ mãi yêu . 
               [G#m]             [E] 
Bao lời yêu thương vội quên đi , I wish I could take it back . 
                          [F#m] 
Bao niềm đau em đã trao, I wish I could take it back . 
                              [D#] 
Khi tình yêu không còn đắm say, I wish I could take it back . 
                   [G#m] 
Chỉ ước muốn rằng em đừng như lúc xưa . 
                  [G#m] 
Sorry người hãy quay về, quay về đây . 
                     [E] 
Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau . 
                                [F#] 
Những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào . 
                    [D#] 
Oh, please, người ơi, hãy về đây bên em . 
                  [G#m] 
Sorry người hãy quay về, quay về đây . 
                     [E] 
Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau . 
                                [F#] 
Những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào . 
                    [D#] 
Oh, please, người ơi, hãy về đây bên em . 
        [B]        [F#] 
Em luôn yêu anh cho dù anh đã xa . 
              [E]               [F#] 
Nhưng anh yêu ơi hãy về đây , đêm cô đơn gối chăn mệt nhoài . 
      [B]      [D#]   [Am] 
Xin một lần lại gần nhau đắm say . 
                    [F] 
SORRY...You! This is my apology with you . 
                            [F] 
Oh, here Right here, I wanna sorry for what I did to you . 
                      [E] 
Baby I wanna made you fell (to) come back me . 
                  
Please, I really want to say this! 
                  [Am] 
Sorry người hãy quay về, quay về đây . 
                     [F] 
Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau . 
                                [G] 
Những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào . 
                    [E] 
Oh, please, người ơi, hãy về đây bên em . 
                  [Am] 
Sorry người hãy quay về, quay về đây . 
                     [F] 
Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau . 
                                [G] 
Những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào . 
                    [E] 
Oh, please, người ơi, hãy về đây bên em . 
             [Am] 
Please, accept my apology . 
         [F] 
Oh..oh...yeah...! . 
             [G] 
Please, accept my apology . 
        
Oh,please, baby 
     [E]              [Am] 
Oh, please , người ơi hãy về đây bên em! . 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin hãy thứ tha

				                       [G#m]            [E] 
Rằng em luôn giận anh , em đâu nào hay em đã sai . 
                        [F#] 
Bởi vì em luôn hờn ghen, khi anh cười vui với ai . 
                     [D#] 
Tìm đâu khi thời gian vô tình mang anh đi . 
                     [G#m] 
Vì hôm nay em nhận ra mình đã quá yêu anh . 
               [G#m]              [E] 
Bao lời yêu thương vội quên đ i, I wish I could take it back . 
                          [F#m] 
Bao niềm đau em đã trao, I wish I could take it back . 
                              [D#] 
Khi tình yêu không còn đắm say, I wish I could take it back . 
                   [G#m]
Chỉ ước muốn rằng em đừng như lúc xưa . 
                  [G#m] 
Sorry người hãy quay về, quay về đây . 
                     [E] 
Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau . 
                                [F#] 
Những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào . 
                    [D#] 
Oh, please, người ơi, hãy về đây bên em . 
 

                  [G#m] 
Sorry người hãy quay về, quay về đây . 
                     [E] 
Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau . 
                                [F#] 
Những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào . 
                    [D#] 
Oh, please, người ơi, hãy về đây bên em . 
             
Boy I want to (be) back. 
                    
Let me firstly tell you in the notepap. 
                          
I"m talking now you how much i really miss you so. 
 

          [G#m]            [E] 
Tình ta trôi về đâu , có lẽ vì em buông lời mau . 
                       [F#] 
Khi con tim em đã nhận ra thì anh đã xa mãi xa . 
                        [D#] 
Trong cô đơn quạnh hiu, em mong rằng anh nơi đây . 
                    [G#m] 
Trong vòng tay, em nhận thấy sẽ mãi yêu . 
               [G#m]             [E] 
Bao lời yêu thương vội quên đi , I wish I could take it back . 
                          [F#m] 
Bao niềm đau em đã trao, I wish I could take it back . 
                              [D#] 
Khi tình yêu không còn đắm say, I wish I could take it back . 
                   [G#m] 
Chỉ ước muốn rằng em đừng như lúc xưa . 
                  [G#m] 
Sorry người hãy quay về, quay về đây . 
                     [E] 
Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau . 
                                [F#] 
Những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào . 
                    [D#] 
Oh, please, người ơi, hãy về đây bên em . 
                  [G#m] 
Sorry người hãy quay về, quay về đây . 
                     [E] 
Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau . 
                                [F#] 
Những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào . 
                    [D#] 
Oh, please, người ơi, hãy về đây bên em . 
        [B]        [F#] 
Em luôn yêu anh cho dù anh đã xa . 
              [E]               [F#] 
Nhưng anh yêu ơi hãy về đây , đêm cô đơn gối chăn mệt nhoài . 
      [B]      [D#]   [Am] 
Xin một lần lại gần nhau đắm say . 
                    [F] 
SORRY...You! This is my apology with you . 
                            [F] 
Oh, here Right here, I wanna sorry for what I did to you . 
                      [E] 
Baby I wanna made you fell (to) come back me . 
                  
Please, I really want to say this! 
                  [Am] 
Sorry người hãy quay về, quay về đây . 
                     [F] 
Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau . 
                                [G] 
Những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào . 
                    [E] 
Oh, please, người ơi, hãy về đây bên em . 
                  [Am] 
Sorry người hãy quay về, quay về đây . 
                     [F] 
Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau . 
                                [G] 
Những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào . 
                    [E] 
Oh, please, người ơi, hãy về đây bên em . 
             [Am] 
Please, accept my apology . 
         [F] 
Oh..oh...yeah...! . 
             [G] 
Please, accept my apology . 
        
Oh,please, baby 
     [E]              [Am] 
Oh, please , người ơi hãy về đây bên em! . 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com