1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin lỗi em

Cuộn trang

Xin [A] lỗi em vì tôi không là người em [E7] mơ Xin [C#m] lỗi em vì tôi đã làm em [F#m] đau Xin [D] lỗi em vì tôi đã [E7] dối em thật nhiều Em không [A] trách tôi vì tôi đã làm em [E7] đau Em không [C#m] trách tôi vì tôi đã [F#m] dối em Em không [D] trách tôi vì em vẫn [E7] biết tình không như là [A] mơ ĐK: [D] Vẫn biết [E7] yêu là [C#m] sẽ đau khổ trong [F#m] lòng [D] Nhưng em vẫn [E7] yêu tôi không [A] ngại ngần [D] Muốn nói với [E7] em nhưng [C#m] sao không đành [F#m] lòng Vì [D] tôi cũng [E7] đã yêu em thật [A] nhiều Xin [A] lỗi em vì tôi không là người em [E7] mơ Xin [C#m] lỗi em vì tôi đã làm em [F#m] đau Xin [D] lỗi em, xin [E7] lỗi em, tình yêu [A] ơi

Video hướng dẫn