1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin mặt trời ngủ yên

Cuộn trang

Một [Em] ngày ngày đã [Am] qua Ôi một [Em] ngày ngày chóng [C] qua Một [B7] chiều một [Em] ngày âm thầm [G] đã [B7] Đã trôi [Am] đi không còn [Em] gì Ôi chinh [G] chiến đã [Em] mang đi bạn [C] bè Ngựa [Am] hồng đã mỏi [D] vó Chết trên [B7] đồi quê [Em] hương Còn có [D] ai không còn [Em] người Ôi nhân [C] loại mặt [B7] trời và em [Em] thôi Này đôi [Am] môi xin thương [Em] người Ôi nhân [C] loại mặt [B7] trời trong [Em] tôi. Một [Em] ngày ngày đã [Am] qua Ôi từng [Em] ngày từng xót [C] xa Một [B7] chiều một [Em] ngày tay người [G] đã [B7] Thả mây [Am] bay cho đường [Em] dài Sau chinh [G] chiến ôi [Em] quê hương thần [C] thoại Thuở [Am] hồng hoang đã [D] thấy Đã [B7] xanh ngời liêu [Em] trai Còn có [D] ai trên cuộc [Em] đời Ôi nhân [C] loại còn [B7] người và tôi [Em] thôi Rồi lang [Am] thang như mây [Em] trời Ôi nhân [C] loại còn [B7] người trong [Em] tôi. Mặt [Em] trời đã ngủ [Am] yên xin mặt [D] trời hãy ngủ [B7] yên Người hãy nhớ mang theo hành [Em] trang Qua khoang trời [B7] vắng chân mây địa [Em] đàng Người hãy [Am] nhớ mang theo hành [Em] trang Qua khoang trời [B7] vắng chân mây địa [Em] đàng Người hãy [Am] nhớ hãy nhớ [Em] hoài Người hãy [D] nhớ hãy nhớ [Em] đời Người hãy [B7] nhớ hãy nhớ [Em] người.

Video hướng dẫn