highlight chords
1. Mẹ [Em] ơi! Mẹ có thấu
Tiếng khóc than của bao linh [B7] hồn trong nơi luyện [Em] hình
Từng ngày dài trông ngóng Mẹ hộ [Am] phù đỡ [B7] nâng
Đem rời xa khỏi chốn tối tăm.
Mẹ [Em] ơi! Mẹ có thấu
Tiếng khấn van con đang khẩn [B7] cầu cho bao linh [Em] hồn
Dù một ngày phiêu lãng và chiều [Am] về bỗng [B7] nghe 
Tâm hồn thống hối bao lỗi [Em] lầm.
ĐK:
Hỡi Mẹ nhân [Em] lành! Nguyện xin thương đến 
Lời con kêu [D] khấn từ nơi thế [G] gian bùn [B7] nhơ
Hỡi Mẹ nhân [Em] lành! Nguyện xin thương [C] đến 
Lời con kêu [B7] khẩn vì bao tháng năm mong [Em] chờ.
2. Mẹ [Em] ơi! Mẹ có thấu
Những đớn đau của bao linh [B7] hồn trong nơi luyện [Em] hình
Vì tội tình lầm lỡ mà đành [Am] chịu lãng [B7] quên 
Trong vực sâu xa cách Thánh nhan.
Này [Em] con xin dâng hết
Những hy sinh của bao tháng [B7] ngày trên nơi dương [Em] trần
Nhờ Thập tự Con Chúa đã một [Am] lần đóng [B7] đinh 
Xin tẩy xoá hết bao tội [Em] tình.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin mẹ thương

Hương Đan
1. Mẹ [Em] ơi! Mẹ có thấu
Tiếng khóc than của bao linh [B7] hồn trong nơi luyện [Em] hình
Từng ngày dài trông ngóng Mẹ hộ [Am] phù đỡ [B7] nâng
Đem rời xa khỏi chốn tối tăm.
Mẹ [Em] ơi! Mẹ có thấu
Tiếng khấn van con đang khẩn [B7] cầu cho bao linh [Em] hồn
Dù một ngày phiêu lãng và chiều [Am] về bỗng [B7] nghe 
Tâm hồn thống hối bao lỗi [Em] lầm.
ĐK:
Hỡi Mẹ nhân [Em] lành! Nguyện xin thương đến 
Lời con kêu [D] khấn từ nơi thế [G] gian bùn [B7] nhơ
Hỡi Mẹ nhân [Em] lành! Nguyện xin thương [C] đến 
Lời con kêu [B7] khẩn vì bao tháng năm mong [Em] chờ.
2. Mẹ [Em] ơi! Mẹ có thấu
Những đớn đau của bao linh [B7] hồn trong nơi luyện [Em] hình
Vì tội tình lầm lỡ mà đành [Am] chịu lãng [B7] quên 
Trong vực sâu xa cách Thánh nhan.
Này [Em] con xin dâng hết
Những hy sinh của bao tháng [B7] ngày trên nơi dương [Em] trần
Nhờ Thập tự Con Chúa đã một [Am] lần đóng [B7] đinh 
Xin tẩy xoá hết bao tội [Em] tình.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com