1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin mẹ thương

Cuộn trang

1. Mẹ [Em] ơi! Mẹ có thấu Tiếng khóc than của bao linh [B7] hồn trong nơi luyện [Em] hình Từng ngày dài trông ngóng Mẹ hộ [Am] phù đỡ [B7] nâng Đem rời xa khỏi chốn tối tăm. Mẹ [Em] ơi! Mẹ có thấu Tiếng khấn van con đang khẩn [B7] cầu cho bao linh [Em] hồn Dù một ngày phiêu lãng và chiều [Am] về bỗng [B7] nghe Tâm hồn thống hối bao lỗi [Em] lầm. ĐK: Hỡi Mẹ nhân [Em] lành! Nguyện xin thương đến Lời con kêu [D] khấn từ nơi thế [G] gian bùn [B7] nhơ Hỡi Mẹ nhân [Em] lành! Nguyện xin thương [C] đến Lời con kêu [B7] khẩn vì bao tháng năm mong [Em] chờ. 2. Mẹ [Em] ơi! Mẹ có thấu Những đớn đau của bao linh [B7] hồn trong nơi luyện [Em] hình Vì tội tình lầm lỡ mà đành [Am] chịu lãng [B7] quên Trong vực sâu xa cách Thánh nhan. Này [Em] con xin dâng hết Những hy sinh của bao tháng [B7] ngày trên nơi dương [Em] trần Nhờ Thập tự Con Chúa đã một [Am] lần đóng [B7] đinh Xin tẩy xoá hết bao tội [Em] tình.

Video hướng dẫn