1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin Ngài ở giữa chúng con

Sr. Trầm Hương , FMSR
Nguồn: thanhcavietnam.net