1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin ngài thương con

Cuộn trang

1. [Am] Từ vực sâu tôi [C] tăm Con kêu [F] cầu Người thương trông [E7] đến Chúa [Am] ơi lắng nghe lời [G] con Con tìm nhan [F] Chúa thiết tha nài [E7] van [Am] Vì đời con lắm [C] phen Đã không [F] tròn lời cam kết [E7] xưa Chúa [Am] ơi chớ ghi trong [G] lòng Phút giây lỗi [F] lầm con phụ lòng [Am] người thương ĐK: [A] Nhưng con tin nơi [C#m] Chúa Chúa thương con [D] nhiều tình không biên [A] giới [E7] Con trông mong nơi Chúa sẽ quên [A] tháng ngày Tuổi xuân trót [E7] dại [A] Đây con tim rướm [C#m] máu Tấm thân gầy [D] héo tình con hững [A] hờ [E7] Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này Người thương con [A] đi. 2. [Am] Vì Người ơi thấu [C] chăng Đã bao [F] lần hồn con cay [E7] đắng Cố [Am] vươn lên thoát cảnh bùn [G] nhơ Mây mù che [F] lối lưới dây tình [E7] oan [Am] Nhưng đời đâu dễ [C] chi Thêm một [F] lần hồn con vấn [E7] vương Chúa [Am] ơi chớ ghi trong [G] lòng Phút giây lỗi [F] lầm con phụ lòng [Am] người thương 3. [Am] Thà làm thân cỏ [C] cây Đoá hoa [F] rừng ngã nghiêng trước [E7] gió Kiếp [Am] chim xanh cánh tung trời [G] mây Nơi miền xa [F] tắp sóng vỗ ngoài [E7] khơi [Am] Nhưng vì đời con lắm [C] phen Không bap [F] giờ làm ai oán [E7] xưa Chúa [Am] ơi chớ ghi trong [G] lòng Phút giây lỗi [F] lầm con phụ lòng [Am] người thương

Video hướng dẫn