1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin ơn bình yên

Cuộn trang

Thánh Maria Mẹ Đức Chúa [C] Trời Đoàn con dưới [G] thế hân hoan hát [C] mừng Mẹ [Dm] Maria, Mẹ [F] Ma-[Fm] ri [C] a [G7] Mẹ [Dm] ơi hạnh phúc vô [G] cùng Được làm con Mẹ phúc hồng dường [C] bao Lạy [C] Mẹ xin hãy thương [Dm] ban Cho con được [G] sống bình an giữa [C] đời Cho [F] con mến Chúa yêu [Em] người Dù gian khổ [Dm] cũng một [G] đời trung [C] kiên Mẹ [Dm] Maria, Mẹ [F] Ma-[Fm] ri [C] a [G7] Lạy [C] Mẹ nhân [F] ái vô [C] biên Xin cho thế [G] giới bình [Dm] yên thái [C] hòa An [Em] vui trên khắp mọi [Dm] nhà Người người chung [G7] sống An hòa yêu [C] thương Mẹ [Dm] Maria, Mẹ [F] Ma-[Fm] ri [C] a

Video hướng dẫn