1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin rửa tội tôi

Cuộn trang

[A] Ta bia mộ lãng [D] quên [F#m] Níu gì thời gian đã [A] mất Mở [E] tung ra [E7] gió ngất lưng [F#m] trời [D] Cho cháy [Bm] rực [Bm6] nỗi đìu [E7] hiu [A] Ta đi trên đường [Bm]dài [E] dù Chúa không hề [A] trải Cảnh đời [F#m] thôi [Bm]/[F#] cũng xế [Ab] tàn Nào [E7] ai không trở [A] về [C#m] Ta ngồi mòn ghế [D] cũ Nghe [F#m] mưa trên từng ngọn [A] cây Muộn [C#m] phiền có bủa vậy [Bm] quanh Sau lưng [E7] ta lá a à [A] bầy Xin rửa tội [C#m] tôi xin rửa tội [F#m] tôi bằng [D] lửa Cho kẻ [E7] chết là [A] ta Đến một ngày [C#m] mai, đến một ngày [F#m] mai sống [D] lại Trong tay [E7] người mãi [A] xa

Video hướng dẫn