1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin Thần Linh Đến

Cuộn trang

T[Em]ừ cõi lòng sâu thẳm, c[D]on xin Thần Linh Chúa h[C]iện diện đầy vinh hiển trong lòng n[G]ày. [B7] Ng[Em]uyện Thần Ngài tuôn đổ l[D]àm mọi lòng tươi mới. L[C]ời nguyện cầu tha th[Am]iết với Cha tình y[Bsus4]êu. [B7] Lạy Ch[Em]úa chúng con khẩn thiết xin Ngài đ[G]ến ban nước s[E7]ống tưới mát chúng c[Am]on, đưa hồn l[G]inh chúng con đến với C[B7]ha. Hỡi Chúa xin C[Em]húa khiến cho mỗi l[D]òng hiệp nh[G]ất, đến với Ch[E]úa với tấm lòng vỡ t[Am]an, đến với Ch[Bm]úa với tấm lòng biết ơ[Em]n.

Video hướng dẫn