highlight chords
T[Em]ừ cõi lòng sâu thẳm, c[D]on xin Thần Linh Chúa
h[C]iện diện đầy vinh hiển trong lòng n[G]ày.   [B7]
Ng[Em]uyện Thần Ngài tuôn đổ l[D]àm mọi lòng tươi mới.
L[C]ời nguyện cầu tha th[Am]iết với Cha tình y[Bsus4]êu.   [B7]
Lạy Ch[Em]úa chúng con khẩn thiết xin Ngài đ[G]ến
ban nước s[E7]ống tưới mát chúng c[Am]on, đưa hồn l[G]inh
chúng con đến với C[B7]ha. Hỡi Chúa xin C[Em]húa
khiến cho mỗi l[D]òng hiệp nh[G]ất, đến với Ch[E]úa
với tấm lòng vỡ t[Am]an, đến với Ch[Bm]úa với tấm lòng biết ơ[Em]n.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin Thần Linh Đến

Nhạc Tin Lành
T[Em]ừ cõi lòng sâu thẳm, c[D]on xin Thần Linh Chúa
h[C]iện diện đầy vinh hiển trong lòng n[G]ày.   [B7]
Ng[Em]uyện Thần Ngài tuôn đổ l[D]àm mọi lòng tươi mới.
L[C]ời nguyện cầu tha th[Am]iết với Cha tình y[Bsus4]êu.   [B7]
Lạy Ch[Em]úa chúng con khẩn thiết xin Ngài đ[G]ến
ban nước s[E7]ống tưới mát chúng c[Am]on, đưa hồn l[G]inh
chúng con đến với C[B7]ha. Hỡi Chúa xin C[Em]húa
khiến cho mỗi l[D]òng hiệp nh[G]ất, đến với Ch[E]úa
với tấm lòng vỡ t[Am]an, đến với Ch[Bm]úa với tấm lòng biết ơ[Em]n.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com