highlight chords
1. Con xin chắp [Am] tay kính lạy Đức Phật Thích [C] Ca 
Con xin chắp [Dm] tay khấn [G] nguyện Phật A Di [C] Dà 
Đời con bấy [Em] lâu mang [Am] nặng bao la nghiệp [C] chướng 
Mang [Am] nặng thù oán sân [Dm] si, u mê lầm [Em] lạc 
Đường đi không có [Am] lối về

ĐK: Ngày [F] nay [G] xin Chư Phật mười [Am] phương 
Chứng [A] tri ghi nhớ tỏ [Dm] tường 
Lời [G] con thành tâm sám [C] hối 
Tu [Dm] thân con lánh xa tội [Am] lỗi 
Luôn làm bao điều tốt [Em] lành 
Cho đời nở hoa từ [Am] bi. 

2. Ôi vui sướng [Am] thay dứt sạch oán nghiệp trả [C] vay 
Con xin chắp [Dm] tay quy [G] mạng mười phương Chư [C] Phật 
Cùng bao chúng [Em] sanh phát [Am] nguyện thành tâm sám [C] hối 
Xa [Am] rời vùng tối đam [Dm] mê, nương thân cửa [Em] Phật 
Đường đi nay có [Am] lối về
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin thành tâm sám hối

Hàn Châu
1. Con xin chắp [Am] tay kính lạy Đức Phật Thích [C] Ca 
Con xin chắp [Dm] tay khấn [G] nguyện Phật A Di [C] Dà 
Đời con bấy [Em] lâu mang [Am] nặng bao la nghiệp [C] chướng 
Mang [Am] nặng thù oán sân [Dm] si, u mê lầm [Em] lạc 
Đường đi không có [Am] lối về

ĐK: Ngày [F] nay [G] xin Chư Phật mười [Am] phương 
Chứng [A] tri ghi nhớ tỏ [Dm] tường 
Lời [G] con thành tâm sám [C] hối 
Tu [Dm] thân con lánh xa tội [Am] lỗi 
Luôn làm bao điều tốt [Em] lành 
Cho đời nở hoa từ [Am] bi. 

2. Ôi vui sướng [Am] thay dứt sạch oán nghiệp trả [C] vay 
Con xin chắp [Dm] tay quy [G] mạng mười phương Chư [C] Phật 
Cùng bao chúng [Em] sanh phát [Am] nguyện thành tâm sám [C] hối 
Xa [Am] rời vùng tối đam [Dm] mê, nương thân cửa [Em] Phật 
Đường đi nay có [Am] lối về

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn