1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin thành tâm sám hối

Cuộn trang

1. Con xin chắp [Am] tay kính lạy Đức Phật Thích [C] Ca Con xin chắp [Dm] tay khấn [G] nguyện Phật A Di [C] Dà Đời con bấy [Em] lâu mang [Am] nặng bao la nghiệp [C] chướng Mang [Am] nặng thù oán sân [Dm] si, u mê lầm [Em] lạc Đường đi không có [Am] lối về ĐK: Ngày [F] nay [G] xin Chư Phật mười [Am] phương Chứng [A] tri ghi nhớ tỏ [Dm] tường Lời [G] con thành tâm sám [C] hối Tu [Dm] thân con lánh xa tội [Am] lỗi Luôn làm bao điều tốt [Em] lành Cho đời nở hoa từ [Am] bi. 2. Ôi vui sướng [Am] thay dứt sạch oán nghiệp trả [C] vay Con xin chắp [Dm] tay quy [G] mạng mười phương Chư [C] Phật Cùng bao chúng [Em] sanh phát [Am] nguyện thành tâm sám [C] hối Xa [Am] rời vùng tối đam [Dm] mê, nương thân cửa [Em] Phật Đường đi nay có [Am] lối về

Video hướng dẫn