1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin thương, Chúa nhân từ

Lm. Từ Duyên
Nguồn: thanhcavietnam.net