highlight chords
Hai mươi [Am] năm xin trả nợ [Dm] người
Trả nợ một [E7] thời em đã bỏ [Am] ai
Hai mươi [Dm] năm xin trả nợ [Am] dài
Trả nợ một [E7] đời em đã phụ [Am] tôi
Em phụ [A] tôi một đời bé dại
Thơ [D] dại ra [E] đi không [F#m] nhớ gì [Bm] tôi
Thơ [D] dại ra [Bm] đi [G] quên hết tình [E] tôi
Hai mươi [Am] năm em trả lại [Dm] rồi
Trả nợ một [E7] đời xa vắng vòng [Am] tay
Hai mươi [Dm] năm vơi cạn lại [Am] đầy
Trả nợ một [E7] thời môi vắng vòng [Am] môi.
Bao nhiêu [Am] năm em nợ ngọt [Dm] ngào
Trả nợ một [E7] đời chưa hết tình [Am] sâu
Bao nhiêu [Dm] năm em nợ bạc [Am] đầu
Trả nợ một [E7] đời không hết tình [Am] đâu
Em phụ [A] tôi một đời bé dại
Thơ [D] dại ra [E] đi không [F#m] nhớ gì [Bm] tôi
Thơ [D] dại ra [Bm] đi quên [G] hết tình [E] tôi
Bao nhiêu [Am] năm bỗng lại nhiệm [Dm] mầu
Trả nợ một [E7] lần quên hết tình [Am] đau
Hai mươi [Dm] năm vẫn là thuở [Am] nào
Nợ lại lần [E7] này trong cõi đời [Am] nhau.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin trả nợ người

Trịnh Công Sơn
Hai mươi [Am] năm xin trả nợ [Dm] người
Trả nợ một [E7] thời em đã bỏ [Am] ai
Hai mươi [Dm] năm xin trả nợ [Am] dài
Trả nợ một [E7] đời em đã phụ [Am] tôi
Em phụ [A] tôi một đời bé dại
Thơ [D] dại ra [E] đi không [F#m] nhớ gì [Bm] tôi
Thơ [D] dại ra [Bm] đi [G] quên hết tình [E] tôi
Hai mươi [Am] năm em trả lại [Dm] rồi
Trả nợ một [E7] đời xa vắng vòng [Am] tay
Hai mươi [Dm] năm vơi cạn lại [Am] đầy
Trả nợ một [E7] thời môi vắng vòng [Am] môi.
Bao nhiêu [Am] năm em nợ ngọt [Dm] ngào
Trả nợ một [E7] đời chưa hết tình [Am] sâu
Bao nhiêu [Dm] năm em nợ bạc [Am] đầu
Trả nợ một [E7] đời không hết tình [Am] đâu
Em phụ [A] tôi một đời bé dại
Thơ [D] dại ra [E] đi không [F#m] nhớ gì [Bm] tôi
Thơ [D] dại ra [Bm] đi quên [G] hết tình [E] tôi
Bao nhiêu [Am] năm bỗng lại nhiệm [Dm] mầu
Trả nợ một [E7] lần quên hết tình [Am] đau
Hai mươi [Dm] năm vẫn là thuở [Am] nào
Nợ lại lần [E7] này trong cõi đời [Am] nhau.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com