1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin trả nợ người

Cuộn trang

Hai mươi [Am] năm xin trả nợ [Dm] người Trả nợ một [E7] thời em đã bỏ [Am] ai Hai mươi [Dm] năm xin trả nợ [Am] dài Trả nợ một [E7] đời em đã phụ [Am] tôi Em phụ [A] tôi một đời bé dại Thơ [D] dại ra [E] đi không [F#m] nhớ gì [Bm] tôi Thơ [D] dại ra [Bm] đi [G] quên hết tình [E] tôi Hai mươi [Am] năm em trả lại [Dm] rồi Trả nợ một [E7] đời xa vắng vòng [Am] tay Hai mươi [Dm] năm vơi cạn lại [Am] đầy Trả nợ một [E7] thời môi vắng vòng [Am] môi. Bao nhiêu [Am] năm em nợ ngọt [Dm] ngào Trả nợ một [E7] đời chưa hết tình [Am] sâu Bao nhiêu [Dm] năm em nợ bạc [Am] đầu Trả nợ một [E7] đời không hết tình [Am] đâu Em phụ [A] tôi một đời bé dại Thơ [D] dại ra [E] đi không [F#m] nhớ gì [Bm] tôi Thơ [D] dại ra [Bm] đi quên [G] hết tình [E] tôi Bao nhiêu [Am] năm bỗng lại nhiệm [Dm] mầu Trả nợ một [E7] lần quên hết tình [Am] đau Hai mươi [Dm] năm vẫn là thuở [Am] nào Nợ lại lần [E7] này trong cõi đời [Am] nhau.

Video hướng dẫn