1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin tự hiểu mình (Tu te reconnaîtras)

Cuộn trang

1.Từ trong [F] mơ, giữa tuổi [Am] thơ Từ trong [Bb] lớp lúc ta [A] dạy bởi ma [Dm] soeur Từ sân [F] ga, nhớ tới [Am] chân son Còn mong [Bb] dấn thân [A] vào tuổi [Dm] si mê [C] Tìm mình trong nỗi [F] ưu tư [Gm] và tìm trong ngóng [A] chờ ĐK: [F] Xin cho [C] gặp Hãy cho ta [Dm] tự hiểu [Am] mình Phút giây do [Bb] dự Tìm trong nỗi [Am] vui Và trong khóc [Bb] than ah ah [A] ah [F] Xin cho [C] gặp Hãy cho ta [Dm] tự hiểu [Am] mình Khiến trong thơ [Bb] dại tìm trong thế [Am] gian Để ta thấy [Bb] ta ah [A] ah 2.Tìm trong [F] mơ khi nghệ [Am] sĩ Ngàn mong [Bb] ước vẫn không [A] đạt ngày [Dm] vinh quang Và nhân [F] gian, lắm [Am] gian ngoan Nhiều chê [Bb] bai, cớ sao [A] hoài lời [Dm] suy tôn [C] Tìm mình trong ái [F] tình [Gm] tìm mình trong giá [A] băng ------------------ French version: Tu te reconnaîtras 1. Dans les [Dm] rêves de l'en-[Am] fance Dans l'é-[Bb] lève que le [A] maître a [Dm] puni Dans la [F] gare où com-[Am] mence La pre-[Bb] mière aventure de [Dm] la vie [C] Dans celui qui [F] doute, [Gm] dans celui qui [A] croit Refain : [F] Tu ver-[C] ras tu te re-[Dm] connaî-[Am] tras A chaque in-[Bb] stant, dans chaque [Am] joie Dans chaque [Bb] larme ah ah [A] ah [F] Tu ver-[C] ras tu te re-[Dm] connaî-[Am] tras Dans cet en-[Bb] fant parmi ces [Am] gens Tous comme [Bb] toi ah [A] ah 2. Dans les [Dm] rêves de l'ar-[Am] tiste Que la [Bb] gloire n' a ja-[A] mais couron-[Dm] né Dans ce [F] monde é-[Am] goïste Qui re-[Bb] nie ce qu'il [A] a ado-[Dm][C] Dans ceux qui ont [F] peur, [Gm] dans ceux qui ont [A] froid Refain : [F] Tu ver-[C] ras tu te re-[Dm] connaî-[Am] tras A chaque in-[Bb] stant, dans chaque [Am] joie Dans chaque [Bb] larme ah ah [A] ah [F] Tu ver-[C] ras tu te re-[Dm] connaî-[Am] tras Dans cet en-[Bb] fant parmi ces [Am] gens Tous comme [Bb] toi ah [A] ah * [F] Tu ver-[C] ras tu te re-[Dm] connaî-[Am] tras Dans cet a-[Bb] mour, que j'ai pour [Am] toi Oui tu ver-[Bb] ras [A] Tu te reconnaî-[Dm] tras -------------------- English version : Wonderful dream 1. Just a [F] boy and a [Am] girl With a [Bb] promise we'd [A] always be [Dm] true We grew [F] up all too [Am] soon And dis-[Bb] covered how [A] little we [Dm] knew [C] Would the dream leave the [F] ground? [Gm] Was the future so [A] sound? Chorus: [F] You and [C] I, we had a [Dm] dream to [Am] fly Wonderful [Bb] dream, beautiful [Am] dream Don't let it [Bb] die ah ah [A] ah [F] You and [C] I, we had a [D] dream to [Am] fly Wonderful [Bb] dream, beautiful [Am] dream Don't let it [Bb] die ah [A] ah 2. Then one [F] day, you were [Am] gone And my [Bb] dreams all came [A] tumbling [Dm] down Childhood [F] tears, broken [Am] years Our true [Bb] love can no [A] longer be [Dm] found [C] Though I'd waited so [F] long, [Gm] still the dream lingers [Am] on Chorus: [F] You and [C] I, we had a [Dm] dream to [Am] fly Wonderful [Bb] dream, beautiful [Am] dream Don't let it [Bb] die ah ah [A] ah [F] You and [C] I, we had a [D] dream to [Am] fly Wonderful [Bb] dream, beautiful [Am] dream Don't let it [Bb] die ah [A] ah * [F] You and [C] I, we had a [Dm] dream to [Am] fly Wonderful [Bb] dream, beautiful [Am] dream Don't let it [Bb] die ah ah [A] ah Oh [A] Lord, don't let it [Dm] die

Video hướng dẫn