highlight chords
1. Mẹ [C] ơi! Đời con dõi bước theo [F] Mẹ 
Lòng [Em] con quyết noi gương [Am] Mẹ
Xin Mẹ dạy con 2 tiếng xin [C] vâng [A7]
Mẹ [Dm] ơi! Đường [E7] đi trăm ngàn gian [Am] khó
Hiểm [F] nguy dâng tràn đây đó
Xin Mẹ dạy [G7] con 2 tiếng xin [C] vâng
ĐK: Xin [C] vâng 
Mẹ dạy con 2 tiếng xin [Dm] vâng
Hôm qua hôm nay và ngày [Am] mai
Xin [C] vâng
Mẹ dạy [Am] con 2 tiếng xin [Dm] vâng
Hôm [F] nay tương lai và [C] suốt đời
2. Mẹ [C] ơi! Đời con dõi bước theo [F] Mẹ
Lòng [Em] con quyết noi gương [Am] Mẹ
Xin Mẹ dạy con 2 tiếng xin [C] vâng [A7]
Mẹ [Dm] ơi! Đường [E7] đi phủ đầy bóng [Am] tối
Bẫy [F] chông dâng tràn muôn lối
Xin Mẹ dạy [G7] con 2 tiếng xin [C] vâng.
3. Mẹ [C] ơi! Mẹ tin nơi Chúa an [F] bày 
Mẹ [Em] nên phúc ân muôn [Am] loài 
Nên này đoàn con thương đến nương [C] thân [A7]
Mẹ [Dm] ơi, niềm [E7] vui bên Mẹ rạng [Am] rỡ 
Lòng [F] con sao còn bỡ ngỡ 
Xin Mẹ dạy [G7] con 2 tiếng xin [C] vâng
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin vâng

Mi Trâm
1. Mẹ [C] ơi! Đời con dõi bước theo [F] Mẹ 
Lòng [Em] con quyết noi gương [Am] Mẹ
Xin Mẹ dạy con 2 tiếng xin [C] vâng [A7]
Mẹ [Dm] ơi! Đường [E7] đi trăm ngàn gian [Am] khó
Hiểm [F] nguy dâng tràn đây đó
Xin Mẹ dạy [G7] con 2 tiếng xin [C] vâng
ĐK: Xin [C] vâng 
Mẹ dạy con 2 tiếng xin [Dm] vâng
Hôm qua hôm nay và ngày [Am] mai
Xin [C] vâng
Mẹ dạy [Am] con 2 tiếng xin [Dm] vâng
Hôm [F] nay tương lai và [C] suốt đời
2. Mẹ [C] ơi! Đời con dõi bước theo [F] Mẹ
Lòng [Em] con quyết noi gương [Am] Mẹ
Xin Mẹ dạy con 2 tiếng xin [C] vâng [A7]
Mẹ [Dm] ơi! Đường [E7] đi phủ đầy bóng [Am] tối
Bẫy [F] chông dâng tràn muôn lối
Xin Mẹ dạy [G7] con 2 tiếng xin [C] vâng.
3. Mẹ [C] ơi! Mẹ tin nơi Chúa an [F] bày 
Mẹ [Em] nên phúc ân muôn [Am] loài 
Nên này đoàn con thương đến nương [C] thân [A7]
Mẹ [Dm] ơi, niềm [E7] vui bên Mẹ rạng [Am] rỡ 
Lòng [F] con sao còn bỡ ngỡ 
Xin Mẹ dạy [G7] con 2 tiếng xin [C] vâng

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com