1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin vâng

Cuộn trang

1. Mẹ [C] ơi! Đời con dõi bước theo [F] Mẹ Lòng [Em] con quyết noi gương [Am] Mẹ Xin Mẹ dạy con 2 tiếng xin [C] vâng [A7] Mẹ [Dm] ơi! Đường [E7] đi trăm ngàn gian [Am] khó Hiểm [F] nguy dâng tràn đây đó Xin Mẹ dạy [G7] con 2 tiếng xin [C] vâng ĐK: Xin [C] vâng Mẹ dạy con 2 tiếng xin [Dm] vâng Hôm qua hôm nay và ngày [Am] mai Xin [C] vâng Mẹ dạy [Am] con 2 tiếng xin [Dm] vâng Hôm [F] nay tương lai và [C] suốt đời 2. Mẹ [C] ơi! Đời con dõi bước theo [F] Mẹ Lòng [Em] con quyết noi gương [Am] Mẹ Xin Mẹ dạy con 2 tiếng xin [C] vâng [A7] Mẹ [Dm] ơi! Đường [E7] đi phủ đầy bóng [Am] tối Bẫy [F] chông dâng tràn muôn lối Xin Mẹ dạy [G7] con 2 tiếng xin [C] vâng. 3. Mẹ [C] ơi! Mẹ tin nơi Chúa an [F] bày Mẹ [Em] nên phúc ân muôn [Am] loài Nên này đoàn con thương đến nương [C] thân [A7] Mẹ [Dm] ơi, niềm [E7] vui bên Mẹ rạng [Am] rỡ Lòng [F] con sao còn bỡ ngỡ Xin Mẹ dạy [G7] con 2 tiếng xin [C] vâng

Video hướng dẫn