1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin vẫy tay chào

Cuộn trang

1. [Am] Một lần này nữa mai mình xa [Em] rồi [E7] Lời nào người [Em] nói đi rồi [Am] chia đôi [F] Mộng tình hai đứa tan từ [G] đây rồi [E7] Mình một mình bước đêm [Am] lẻ loi 2. [Am] Nghẹn ngào tình xót xa tình [Em] ban đầu [E7] Lời nào còn [Em] nữa đâu mà [Am] cho nhau [F] Giờ thì hai đứa xin vẫy tay [G] chào [E7] Đừng nói gì nữa khơi lòng [Am] đau ĐK: [C] Nhớ hay thương mình [Am] cũng xa rồi [G] Biết bao giờ mình chung [Am] đôi [F] Một người buồn cuối xa [Dm] phương trời [F] Người nhỏ [E7] lệ từng đêm đơn [Am] côi 3. [Am] Đoạn đường nào đó ta đã yêu [Em] người [E7] Đoạn đường nào [Em] đó ai đã [Am] yêu ta [F] Giờ thì hai đứa không còn [G] đón đợi [E7] Tình mình đã chết thôi từ [Am] đây

Video hướng dẫn