1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin vòng đôi tay

Đỗ Vy Hạ
Nguồn: thanhcavietnam.net