1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin yêu tôi bằng tình người

Cuộn trang

Tình yêu [Em] ơi đến nữa mà [Am] chi Tình yêu [C] ơi đến nữa làm [Em] gì Tôi sợ rồi một ngày nào [C] đó Tình đến [D] rồi tình vụt bay [B7] đi chẳng tiếc [Em] gì. Bỏ [D] lại trong [G] tôi từng đêm hờn [C] dỗi Bỏ [B7] lại trong tôi nhịp bước bơ [Em][D] Mà tình [G] yêu chợt đến nào [Em] ngờ [B7] Sợ tình [D] thêm một lần dang [Em] dở Nên lòng [Em] buồn lòng còn buồn [G] mãi Ðâu dám [B7] mơ mơ ước trong [Em] đời Thì nhé [D] người nếu đến với [G] tôi Xin yêu [D] tôi xin yêu [B7] tôi bằng cả tình [Em] người. Nhiều đêm [Em] yên với giấc ngủ [Am] mê Chợt trong [C] mơ sóng gió lại [Em] về Xin một ngày một ngày đẹp [C] mãi Tình đến [D] rồi đừng tựa chiêm [B7] bao rồi vẫy [Em] chào. Mình [D] đã cho [G] nhau lời thương lời [C] nhớ Nguyện [B7] cầu mai [D] sau trọn kiếp yêu [Em] nhau

Video hướng dẫn