1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xoá tên người tình

Cuộn trang

1. Em [Em] còn nhớ không [G] em Chúa [C] nhật sáng hôm [Bm] nào Ngang [B] toà thánh vương [Am] cung vô [B7] tình biết tên [Em] nhau. Em [Em] ngày đó thơ [G] ngây hay [C] mặc áo hoa [Bm] hòe Đi [B] dự lễ Mi [Am] sa trong [B7] buổi sáng tinh [Em] sương. 2. Anh [Em] ngày mới yêu [G] em tuy [C] đời sống không [Bm] đạo Nhưng [B] thường thích theo [Am] em đi [B7] toà thánh xem [Em] kinh. Trong [Em] buổi lễ Mi-[G] sa anh [C] nào biết kinh [Bm] cầu Anh [B] chỉ biết theo [Am] em khi [B7] làm dấu A [Em] men. ĐK: Ân [Em] tình mới hôm qua bây [Bm] giờ bổng chia [Am] xa Em [Em] tự muốn phong ba cho [C] tình anh gục [B] chết Khăn [Em] hồng với thư xanh bây [Bm] giờ xóa tên [Am] anh Em [Em] làm sóng vây [C] quanh xô [B7] lầu cát tim [Em] anh. 3. Đông [Em] về gió heo [G] may chúa [C] nhật sáng mưa [Bm] buồn Anh [B] từng bước lang [Am] thang qua [B7] toà thánh vương [Em] cung. Vô [Em] tình biết tin [G] vui em [C] làm lễ tơ [Bm] hồng Anh [B] hàng ghế sau [Am] lưng nghe [B7] mặn đắng trên [Em] môi. 4. Đưa [Em] người bước sang [G] sông nghe [C] ngập sóng trong [Bm] lòng Con [B] nguyện Chúa thương [Am] con cho [B7] họ sống trăm [Em] năm. Con [Em] tự thú ngôi [G] cao yêu [C] nàng mới tin [Bm] đạo Nay [B] nàng đã quên [Am] con, con [B7] còn thiết tha [Em] chi.

Video hướng dẫn