highlight chords
Xuân đã [C] về, xuân vẫn [Dm] mơ màng 
Trong nắng [G7] vàng, khắp chốn tiếng reo [C] vang
Xuân đã về, xuân vẫn [Dm] huy hoàng 
Trong gió [G7] ngàn mừng đón xuân [C] sang.
[F] Vui mùa xuân năm nay gần nhau
Nhớ khi [C] xưa lúc ngây [Dm] thơ
Cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ
Đến bao [Am] giờ đón xuân [Dm7] mơ? [G7]
Xuân đã [C] về, xuân vẫn [Dm] mơ màng 
Trong nắng [G7] vàng, khắp chốn tiếng reo [C] vang
Xuân đã về, xuân vẫn [Dm] huy hoàng 
Trong gió [G7] ngàn mừng đón xuân [C] sang.
[F] Vui mùa xuân năm nay gần nhau
Nhớ khi [C] nào lúc ra [Dm] đi
Cầm tay hẹn cau chờ nhau
Đến bến [Am] cầu, nắng xuân [Dm7] sau. [G7]
Xuân đã [C] về, xuân vẫn [Dm] mơ màng 
Trong nắng [G7] vàng, khắp chốn tiếng reo [C] vang
Xuân đã về, xuân vẫn [Dm] huy hoàng 
Trong gió [G7] ngàn mừng đón xuân [C] sang.
[F] Vui mùa xuân năm nay gần nhau
Hát vang [C] câu mến thương [Dm] nhau 
Cầm tay nhìn nhau cùng mơ 
Ước mơ [Am] xuân đến bao [Dm7] lần. [G7]
Xuân đã [C] về, xuân vẫn [Dm] mơ màng 
Trong nắng [G7] vàng, khắp chốn tiếng reo [C] vang
Xuân đã về, xuân vẫn [Dm] huy hoàng 
Trong gió [G7] ngàn mừng đón xuân [C] sang.
* Nâng phím [G7] đàn cùng hát ca [C] vang
Trong gió [G7] ngàn mừng đón xuân [C] sang
[G7] Mừng một ngày gần nhau, cùng mừng xuân [C] mới.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xuân họp mặt

Văn Phụng
Xuân đã [C] về, xuân vẫn [Dm] mơ màng 
Trong nắng [G7] vàng, khắp chốn tiếng reo [C] vang
Xuân đã về, xuân vẫn [Dm] huy hoàng 
Trong gió [G7] ngàn mừng đón xuân [C] sang.
[F] Vui mùa xuân năm nay gần nhau
Nhớ khi [C] xưa lúc ngây [Dm] thơ
Cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ
Đến bao [Am] giờ đón xuân [Dm7] mơ? [G7]
Xuân đã [C] về, xuân vẫn [Dm] mơ màng 
Trong nắng [G7] vàng, khắp chốn tiếng reo [C] vang
Xuân đã về, xuân vẫn [Dm] huy hoàng 
Trong gió [G7] ngàn mừng đón xuân [C] sang.
[F] Vui mùa xuân năm nay gần nhau
Nhớ khi [C] nào lúc ra [Dm] đi
Cầm tay hẹn cau chờ nhau
Đến bến [Am] cầu, nắng xuân [Dm7] sau. [G7]
Xuân đã [C] về, xuân vẫn [Dm] mơ màng 
Trong nắng [G7] vàng, khắp chốn tiếng reo [C] vang
Xuân đã về, xuân vẫn [Dm] huy hoàng 
Trong gió [G7] ngàn mừng đón xuân [C] sang.
[F] Vui mùa xuân năm nay gần nhau
Hát vang [C] câu mến thương [Dm] nhau 
Cầm tay nhìn nhau cùng mơ 
Ước mơ [Am] xuân đến bao [Dm7] lần. [G7]
Xuân đã [C] về, xuân vẫn [Dm] mơ màng 
Trong nắng [G7] vàng, khắp chốn tiếng reo [C] vang
Xuân đã về, xuân vẫn [Dm] huy hoàng 
Trong gió [G7] ngàn mừng đón xuân [C] sang.
* Nâng phím [G7] đàn cùng hát ca [C] vang
Trong gió [G7] ngàn mừng đón xuân [C] sang
[G7] Mừng một ngày gần nhau, cùng mừng xuân [C] mới.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com