1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xuân họp mặt

Cuộn trang

Xuân đã [C] về, xuân vẫn [Dm] mơ màng Trong nắng [G7] vàng, khắp chốn tiếng reo [C] vang Xuân đã về, xuân vẫn [Dm] huy hoàng Trong gió [G7] ngàn mừng đón xuân [C] sang. [F] Vui mùa xuân năm nay gần nhau Nhớ khi [C] xưa lúc ngây [Dm] thơ Cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ Đến bao [Am] giờ đón xuân [Dm7] mơ? [G7] Xuân đã [C] về, xuân vẫn [Dm] mơ màng Trong nắng [G7] vàng, khắp chốn tiếng reo [C] vang Xuân đã về, xuân vẫn [Dm] huy hoàng Trong gió [G7] ngàn mừng đón xuân [C] sang. [F] Vui mùa xuân năm nay gần nhau Nhớ khi [C] nào lúc ra [Dm] đi Cầm tay hẹn cau chờ nhau Đến bến [Am] cầu, nắng xuân [Dm7] sau. [G7] Xuân đã [C] về, xuân vẫn [Dm] mơ màng Trong nắng [G7] vàng, khắp chốn tiếng reo [C] vang Xuân đã về, xuân vẫn [Dm] huy hoàng Trong gió [G7] ngàn mừng đón xuân [C] sang. [F] Vui mùa xuân năm nay gần nhau Hát vang [C] câu mến thương [Dm] nhau Cầm tay nhìn nhau cùng mơ Ước mơ [Am] xuân đến bao [Dm7] lần. [G7] Xuân đã [C] về, xuân vẫn [Dm] mơ màng Trong nắng [G7] vàng, khắp chốn tiếng reo [C] vang Xuân đã về, xuân vẫn [Dm] huy hoàng Trong gió [G7] ngàn mừng đón xuân [C] sang. * Nâng phím [G7] đàn cùng hát ca [C] vang Trong gió [G7] ngàn mừng đón xuân [C] sang [G7] Mừng một ngày gần nhau, cùng mừng xuân [C] mới.

Video hướng dẫn