1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xuân muộn

Cuộn trang

[Am] Nhiều khi mơ [C] ước đi lạc vào [Am] thiên thai Để theo Lưu [E7] Nguyễn xa biệt hẳn [Am] cõi đời Tiên giới không xuân hạ [E7] thu đông Bốn mùa hoa nở đào [Dm] tiên dâng Điện vút đài cao chín [E7] tầng [Am] Chiều ba mươi [C] tết ta còn gì [Am] cho nhau Lại thêm xuân [E7] nữa gieo nhẹ vào [Am] mái đầu Đâu đó vu vơ vài [E7] tiếng pháo Giữa lòng quê mẹ còn [Dm] binh đao Thấy [E7] hoa xót mai thương [Am] đào Xuân ơi, xuân từ đâu [Dm] đến Ta cố quên em, đông tàn đến [Am] tìm Trần [F] gian [Dm] nhiều đau khổ [Am] rồi Chờ bàn tay nhung [F] gấm Vuốt [E7] ve tươi lòng thế [Am] nhân Giàu vui mong [C] đón xuân về bằng [Am] cao sang Nghèo lo xuân [E7] đến chân thành bằng [Am] tấm lòng Chân bước trong đêm tàn [E7] ngõ tối Giao thừa xuân muộn dạ [Dm] không vui Có [E7] người đón xuân quên [Am] cười

Video hướng dẫn