1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xuân nào con sẽ về

Cuộn trang

Lại một mùa [Dm] xuân buồn xa xứ [Am] Nghe nhớ thương [F] vây kín trong hồn [Em] Từ những mùa [Am] xuân qua lạnh lùng [Dm] Nghe lòng bâng [C] khuâng. Ôi nhớ thương [Am] sao nhớ xuân nào [Dm] Lan cúc xôn [E7] xao đón mai đào [Am] Mùa xuân đẹp [G] sao giờ [F] đây tìm đâu thấy [C] đâu. Xuân ơi xuân [Am] ơi thương [F] nhớ ngập [Em] lòng [Am] Xuân ơi xuân [Dm] ơi ta [F] giờ một [C] bóng Quê hương yêu [Am] ơi thương [F] nhớ một [Em] trời [Am] Quê hương yêu [Dm] ơi bao [F] giờ ta [C] về. Lại một mùa [Dm] xuân đời viễn xứ [Am] Con mãi lênh [F] đênh mãi mịt mờ [Em] Mẹ héo từng [Am] đêm xuân đợi chờ [Dm] Mắt lệ rưng [C] rưng. Xuân đến xuân [Am] đi đã bao lần [Dm] Con vẫn lênh [E7] đênh vẫn chưa về [Am] Để mẹ chờ [G] mong, mùa [F] xuân buồn xuân cứ [C] qua. .

Video hướng dẫn