1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xuân này bên mẹ

Cuộn trang

Mẹ hiền [C] ơi xuân đã về [Am] rồi Xuân xứ [G] người buôn lắm mẹ [C] ơi Con đã [F] hứa xuân [G] này bên [Dm] mẹ Cùng gia [C] đình chia sẻ niềm [G] vui Trọn tin [C] vui con về với [Am] mẹ Dâng tách [G] trà mừng tuổi mẹ [C] yêu Từng sợi [F] tóc mẹ giờ đã [Dm] bạc Tình mẹ [C] chẳng bao giờ nhạt [G] phai Mẹ mẹ [Dm] ơi con [Em] về với [Dm] mẹ [G] Đón giao [C] thừa chúc tết đầu [Em] năm [F] Vui làng [Am] xóm vui cùng lớp [Dm] trẻ Tha thiết tình [G] người thắm thiết tình [C] quê Mẹ mẹ [Dm] ơi con [Em] quỳ bên [Dm] mẹ [G] Xưa một [C] lần lạy mẹ con [Em] đi [F] Xa là [Am] nhớ con hoài ghi [C] nhớ Nhớ câu [Dm] hò giấc ngủ mẹ [G] ru Mẹ già ơi [C] xuân này có [Am] mẹ Mấy xuân [G] rồi xuân vẫn mồ [C] côi Xuân về [F] thấy mai vàng toan [Am] nhớ Nhớ quê [G] mình nhớ quá mẹ [C] ơi

Video hướng dẫn