1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xuân và tuổi trẻ

Cuộn trang

Ngày [C] thắm tươi bên đời xuân [G] mới, Lòng [F] đắm say [Am] bao nguồn vui [G] sống. Xuân [G7] về với [C] ngàn hoa tươi [F] sáng, Ta [C] muốn hái [G] muôn ngàn đóa [C] hồng. [G7] Ngày [C] thắm tươi bên đời xuân [G] mới, Lòng [F] đắm say [Am] bao nguồn vui [G] sống. Xuân [G7] về với [C] ngàn hoa tươi [F] sáng, Ta [C] muốn luôn [F] luôn cười với [C] hoa. Xuân thắm [F] tươi, én tung [G] bay cao tít [C] trời [C7] Vui sướng [F] đi, cao tiếng [G] ca mừng vui [C] reo [E7] Đừng để [Am] lòng thổn [C] thức tình mê [F] đắm Ta trẻ [G] vui, ta trẻ [F] vui đời xuân [Am] thắm [G] tươi Xuân thắm [F] tươi, én tung [G] bay cao tít [C] trời [C7] Vui sướng [F] đi, cao tiếng [G] ca mừng vui [C] reo [E7] Đừng để [Am] lòng thổn [C] thức tình mê [F] đắm Ta trẻ [G] vui, ta trẻ [F] vui đời xuân [C] tươi. [G7] [F] Vui sướng đi cho đời tươi sáng, [G] Vui sướng đi cho [Em] lòng thêm tươi, [F] Ta hát ca đón [Dm] mừng xuân mới, [G] Ta hát ca cho [C] lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm [G] tươi, [E7] Tiết xuân huy hoàng muôn sắc [Am] hoa [F] Tiết xuân êm đềm muôn tiếng [G] ca [G7] Hát vang hòa [C] lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm [G] tươi, [E7] Tiết xuân huy hoàng muôn sắc [Am] hoa [F] Tiết xuân êm đềm muôn tiếng [G] ca [G7] Xuân tưng [C] bừng.

Video hướng dẫn