1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xúc xắc xúc xẻ

Cuộn trang

Xúc xắc xúc [Am] xẻ năm mới năm [Em] mẻ Nhà nào còn [Am] thức mở của cho chúng tôi Xúc xắc xúc [Am] xẻ năm mới năm [Em] mẻ Nhà nào còn thức mở của cho chúng [Am] tôi. Bước lên vườn [A] cao thấy đôi rồng [D] ấp Bước xuống vườn [A] thấp thấy đôi rồng [D] chầu Bước ra đẳng [A] sau thấy nhà ngói [D] lợp Voi ông còn [A] buộc ngựa ông còn [D] cầm Ông sống một [A] trăm linh năm tuổi [D] lẻ Vợ ông sinh [A] đẻ đứa con tốt lành.

Video hướng dẫn