highlight chords
				                
INTRO: 
[A] [A] [Asus4] [E] [Esus4] [D] [Dsus2] [Asus4] 
    
 

     
VERSE 1: 
[A]                     [E]  
look at the stars, look how they shine for you 
            [Dsus2]           
and everything you do, yeah they were all yellow 
[A]                [E]  
i came along, i wrote a song for you 
            [Dsus2]           
and all the things you do and it was called yellow 
[A]       [E]                [Dsus2] 
and so i took my turn, oh what a thing to have done 
           [A] [Asus4] [A] 
and it was all yellow  
 

     
CHORUS 1: 
[D]      [F#m]       [E]      [D]  
and your ski- in, oh yeah your skin and bo- ones 
    [F#m]      [E]    [D] 
turn i- into something beautifu- ul 
      [F#m]      [E]      [D] 
and you kno- ow you know i love you so- o 
[Dsus2]         [A] 
you know i love you so- o 
 

[A] [Asus4] [E] [Esus4] [D] [Dsus2] [A] [Asus4] 
    
 

     
VERSE 2: 
[A]                 [E]  
i swam across, i jumped across for you 
            [Dsus2]          
oh what a thing to do, cos you were all yellow 
[A]                [E]  
i drew a line, i drew a line for you 
           [Dsus2] 
oh what a thing to do 
           [A] [Asus4] [A] 
and it was all yellow  
 

     
CHORUS 2: 
[D]      [F#m]       [E]      [D]  
and your ski- in, oh yeah your skin and bo- ones 
    [F#m]      [E]    [D] 
turn i- into something beautifu- ul 
      [F#m]      [E]      [D]  
and you kno- ow for you i"d bleed myself dry 
[Dsus2]          [A]  
for you i"d bleed myself dry 
 

[A] [Asus4] [E] [Esus4] [D] [Dsus2] [A] [Asus4] 
    
 

    
OUTRO: 
   [A]   [Asus4]          [E]  [Esus4] 
it"s true, look how they shine for you 
            [D]  
look how they shine for you 
            [A] [Asus4] 
look how they shine for  
            [E]  Esus 
look how they shine for you 
            [D]  [Dsus2] 
look how they shine for you 
          
look how they shine 
[A]                     [Em] 
look at the stars, look how they shine for you 
            [D] 
and all the things you do 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yellow - Coldplay

				                
INTRO: 
[A] [A] [Asus4] [E] [Esus4] [D] [Dsus2] [Asus4] 
    
 

     
VERSE 1: 
[A]                     [E]  
look at the stars, look how they shine for you 
            [Dsus2]           
and everything you do, yeah they were all yellow 
[A]                [E]  
i came along, i wrote a song for you 
            [Dsus2]           
and all the things you do and it was called yellow 
[A]       [E]                [Dsus2] 
and so i took my turn, oh what a thing to have done 
           [A] [Asus4] [A] 
and it was all yellow  
 

     
CHORUS 1: 
[D]      [F#m]       [E]      [D]  
and your ski- in, oh yeah your skin and bo- ones 
    [F#m]      [E]    [D] 
turn i- into something beautifu- ul 
      [F#m]      [E]      [D] 
and you kno- ow you know i love you so- o 
[Dsus2]         [A] 
you know i love you so- o 
 

[A] [Asus4] [E] [Esus4] [D] [Dsus2] [A] [Asus4] 
    
 

     
VERSE 2: 
[A]                 [E]  
i swam across, i jumped across for you 
            [Dsus2]          
oh what a thing to do, cos you were all yellow 
[A]                [E]  
i drew a line, i drew a line for you 
           [Dsus2] 
oh what a thing to do 
           [A] [Asus4] [A] 
and it was all yellow  
 

     
CHORUS 2: 
[D]      [F#m]       [E]      [D]  
and your ski- in, oh yeah your skin and bo- ones 
    [F#m]      [E]    [D] 
turn i- into something beautifu- ul 
      [F#m]      [E]      [D]  
and you kno- ow for you i"d bleed myself dry 
[Dsus2]          [A]  
for you i"d bleed myself dry 
 

[A] [Asus4] [E] [Esus4] [D] [Dsus2] [A] [Asus4] 
    
 

    
OUTRO: 
   [A]   [Asus4]          [E]  [Esus4] 
it"s true, look how they shine for you 
            [D]  
look how they shine for you 
            [A] [Asus4] 
look how they shine for  
            [E]  Esus 
look how they shine for you 
            [D]  [Dsus2] 
look how they shine for you 
          
look how they shine 
[A]                     [Em] 
look at the stars, look how they shine for you 
            [D] 
and all the things you do 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com