highlight chords
[G]I n the [D]To wn [C]whe re i [G]was b orn
Lived a man who sailed to sea
And he told us of his life
In the land of submarines
So We sailed up to the sun
Till we found the sea of green
And we lived beneath the waves
In our yellow submarines
Same for other verses
Chorus:
[D]W e All Live in the [A]yell ow submarine
[A]T he Yellow submarine
[D]T he Yellow submarine
Repeat Thats it, Easy!
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yellow Submarine

The Beatles
[G]I n the [D]To wn [C]whe re i [G]was b orn
Lived a man who sailed to sea
And he told us of his life
In the land of submarines
So We sailed up to the sun
Till we found the sea of green
And we lived beneath the waves
In our yellow submarines
Same for other verses
Chorus:
[D]W e All Live in the [A]yell ow submarine
[A]T he Yellow submarine
[D]T he Yellow submarine
Repeat Thats it, Easy!

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com