1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yên bình

Cuộn trang

[Em] Sao tôi không ngân nga thêm vài [C] câu Sao quên mau những suy nghĩ ban [G] đầu khi tôi còn [D7] trẻ [Em] Bao lâu tôi chưa yêu ai đậm [C] sâu Chưa nghe tim rung lên [G] như ngày [D7] ấy [Em] Sao tôi buông tay khi đời dở [C] dang Sao không đi đến hết cuối con [G] đường hay tôi đã [D7] già [Em] Bao lâu tôi chưa đi qua hàng [C] cây Chưa nghe mưa rơi lao [G] xao ngoài [D7] ngõ [Em] Tôi là ai trong thế gian [C] này Qua những thăng [G] trầm Những tháng năm [D7] dài trôi thả như [Em] mây Tôi đâu [C] thấy nắng hồng như [G] giấc mơ Khác xa những mong [D7] chờ Có [Em] khi hài lòng với chính [C] tôi Hay có rất [G] nhiều hoài bão trong [D7] đời tôi đã quên [Em] mau Chìm trong [C] khói sương mờ lạc lối [G] đi Đến đâu những bến [D7] bờ Để tôi thấy yên [Em] bình, để [G] tôi [D7] thấy yên [Em] bình [Em] Thế thôi, là bình yên bé [C] nhỏ Tôi vẽ tặng [G] mình những bức tranh [D7] màu những cành hoa [Em] thơm Và ngày [C] tháng cuối cùng, tôi muốn [G] đi Đến nơi chốn chỉ [D7] còn nắng xanh với mây [Em] hồng

Video hướng dẫn