highlight chords
[C]I f you [F]wear red [G7]toni ght,
[C]Re member [F]wha t I said [Bb]toni ght.
[G7]F or red [C]is t he colour [Am]tha t my [F]baby w ore,
[Bb]A nd what is [Am]mo re, it's [C]true, ... yes it is.
[C]Sc arlet were the [F]cl othes she [G7]wor e,
[C]E [F]verybod y knows [Bb]I' [G7]ve sur e.
[C]I would remember all [Am]the things we [F]pl anned,
[Bb]U nderstand, [Am]it 's true,
[C]Y es it is, it's true...Yes it is.
CHORUS:
I [Gm]could be happy [C7]wit h you by [F]my si de,
If I [Gm]could forget [C7]he r, but it's my [Am]prid e.
Yes it is, yes it is. Oh, [D7]y es it is, [G7]yea h.
[C]Pl ease don't [F]w ear red [G7]toni ght.
[C]Th is is what [F]I said [Bb]toni ght.
[G7]Fo r red is the [C]col our that [Am]will make [F]me blu e,
In spite [Bb]o f you, [Am]it's true,
Yes it is, it's [E]true...yes [F]it is, it's [C]t rue.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yes It Is

The Beatles
[C]I f you [F]wear red [G7]toni ght,
[C]Re member [F]wha t I said [Bb]toni ght.
[G7]F or red [C]is t he colour [Am]tha t my [F]baby w ore,
[Bb]A nd what is [Am]mo re, it's [C]true, ... yes it is.
[C]Sc arlet were the [F]cl othes she [G7]wor e,
[C]E [F]verybod y knows [Bb]I' [G7]ve sur e.
[C]I would remember all [Am]the things we [F]pl anned,
[Bb]U nderstand, [Am]it 's true,
[C]Y es it is, it's true...Yes it is.
CHORUS:
I [Gm]could be happy [C7]wit h you by [F]my si de,
If I [Gm]could forget [C7]he r, but it's my [Am]prid e.
Yes it is, yes it is. Oh, [D7]y es it is, [G7]yea h.
[C]Pl ease don't [F]w ear red [G7]toni ght.
[C]Th is is what [F]I said [Bb]toni ght.
[G7]Fo r red is the [C]col our that [Am]will make [F]me blu e,
In spite [Bb]o f you, [Am]it's true,
Yes it is, it's [E]true...yes [F]it is, it's [C]t rue.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com