highlight chords
[C]Yesterday [E7], all my troubles [Am]seemed so [G]far away
[F]Now it [G7]looks as though [C]the y're here to stay
Oh [Am]I [G]belie ve [F]i n [C]Yester day
Suddenly, I'm not half the man I used to be
There's a shadow hanging over me
Oh yesterday won't set me free
[E7]Why [Am]sh [G]e [F]ha d to [G7]go, I [C]don't know, [Am]she wo uldn't say
[E7]I said [Am]som [G] [F]ething [G7]wrong, now I long [C]for yesterday
Yesterday, love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
Oh I believe in Yesterday
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yesterday

The Beatles
[C]Yesterday [E7], all my troubles [Am]seemed so [G]far away
[F]Now it [G7]looks as though [C]the y're here to stay
Oh [Am]I [G]belie ve [F]i n [C]Yester day
Suddenly, I'm not half the man I used to be
There's a shadow hanging over me
Oh yesterday won't set me free
[E7]Why [Am]sh [G]e [F]ha d to [G7]go, I [C]don't know, [Am]she wo uldn't say
[E7]I said [Am]som [G] [F]ething [G7]wrong, now I long [C]for yesterday
Yesterday, love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
Oh I believe in Yesterday

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com