highlight chords
Tôi vẫn [Am] biết dòng đời luôn đổi [E] thay
Và tôi đã [E7] biết lòng người cũng vậy [Am] thôi
Để rồi đắng rồi [Dm] cay trong bao la tình [G] đời
Lòng chợt nhớ chợt [C] thương nên xót xa một [F] đời
Vì chợt biết [Dm] em không một [E7] lời đã bỏ ta [Am] đi.
Người đã ra [Dm] đi không câu từ [G] biệt
Người đã ra [C] đi mang theo tình [F] tôi
Người đã ra [Dm] đi như bao cuộc [E7] tình người đã đi [Am] qua
Người nỡ phụ [Dm] tôi theo duyên tình [G] mới
Người nỡ phụ [C] tôi đi theo một [F] người
Người nỡ phụ [Dm] tôi cho tôi một [E7] mình trong nỗi xót [Am] xa.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu để rồi biết xót xa

Kasim Hoàng Vũ
Tôi vẫn [Am] biết dòng đời luôn đổi [E] thay
Và tôi đã [E7] biết lòng người cũng vậy [Am] thôi
Để rồi đắng rồi [Dm] cay trong bao la tình [G] đời
Lòng chợt nhớ chợt [C] thương nên xót xa một [F] đời
Vì chợt biết [Dm] em không một [E7] lời đã bỏ ta [Am] đi.
Người đã ra [Dm] đi không câu từ [G] biệt
Người đã ra [C] đi mang theo tình [F] tôi
Người đã ra [Dm] đi như bao cuộc [E7] tình người đã đi [Am] qua
Người nỡ phụ [Dm] tôi theo duyên tình [G] mới
Người nỡ phụ [C] tôi đi theo một [F] người
Người nỡ phụ [Dm] tôi cho tôi một [E7] mình trong nỗi xót [Am] xa.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com