1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu để rồi biết xót xa

Cuộn trang

Tôi vẫn [Am] biết dòng đời luôn đổi [E] thay Và tôi đã [E7] biết lòng người cũng vậy [Am] thôi Để rồi đắng rồi [Dm] cay trong bao la tình [G] đời Lòng chợt nhớ chợt [C] thương nên xót xa một [F] đời Vì chợt biết [Dm] em không một [E7] lời đã bỏ ta [Am] đi. Người đã ra [Dm] đi không câu từ [G] biệt Người đã ra [C] đi mang theo tình [F] tôi Người đã ra [Dm] đi như bao cuộc [E7] tình người đã đi [Am] qua Người nỡ phụ [Dm] tôi theo duyên tình [G] mới Người nỡ phụ [C] tôi đi theo một [F] người Người nỡ phụ [Dm] tôi cho tôi một [E7] mình trong nỗi xót [Am] xa.

Video hướng dẫn