highlight chords
				              [F]          [Gm]       
Bạn thân ơi cố gắng yêu thương người. 
       [Am]         [Gm]      
Dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. 
      [F]           [Dm]    
Mặc người ai quen ai, hãy cho nhau một lời. 
   [Bb]  [F]          [B#m] [C]       [F]  
Dù là … lời nghe chua cay, dù là …lời thoáng qua tai ... 
 

  [F]           [Gm]    
Bạn thân ơi cố gắng thương yêu đời. 
      [Am]         [Gm]      
Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. 
     [F]           [Dm]    
Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. 
   [Bb]  [F]          [B#m] [C]      [F]  
Dù đời …chỉ yêu gian dối, dù đời … cay đắng như vôi ... 
 

  [Gm]        [Am]    
Ngày nào bầu trời còn mây bay. 
      [Cm]          Cm or Am 
Lòng ta vẫn thấy yêu thương người . 
 [Gm]        [Am]     
Dù đời còn gặp nhiều chông gai. 
      [Cm]  [Bb] [C]  [F] 
Trọn đời vẫn …cứ đi …đi hoài . 
 

  [F]           [Gm]    
Bạn thân ơi cố gắng thương yêu đời. 
      [Am]         [Gm]      
Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. 
     [F]           [Dm]    
Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. 
   [Bb]  [F]          [Bb]  [C]      [F]  
Dù đời …chỉ yêu gian dối, dù đời … cay đắng như vôi ... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu đời yêu người

				              [F]          [Gm]       
Bạn thân ơi cố gắng yêu thương người. 
       [Am]         [Gm]      
Dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. 
      [F]           [Dm]    
Mặc người ai quen ai, hãy cho nhau một lời. 
   [Bb]  [F]          [B#m] [C]       [F]  
Dù là … lời nghe chua cay, dù là …lời thoáng qua tai ... 
 

  [F]           [Gm]    
Bạn thân ơi cố gắng thương yêu đời. 
      [Am]         [Gm]      
Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. 
     [F]           [Dm]    
Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. 
   [Bb]  [F]          [B#m] [C]      [F]  
Dù đời …chỉ yêu gian dối, dù đời … cay đắng như vôi ... 
 

  [Gm]        [Am]    
Ngày nào bầu trời còn mây bay. 
      [Cm]          Cm or Am 
Lòng ta vẫn thấy yêu thương người . 
 [Gm]        [Am]     
Dù đời còn gặp nhiều chông gai. 
      [Cm]  [Bb] [C]  [F] 
Trọn đời vẫn …cứ đi …đi hoài . 
 

  [F]           [Gm]    
Bạn thân ơi cố gắng thương yêu đời. 
      [Am]         [Gm]      
Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. 
     [F]           [Dm]    
Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. 
   [Bb]  [F]          [Bb]  [C]      [F]  
Dù đời …chỉ yêu gian dối, dù đời … cay đắng như vôi ... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com