1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu em bằng cả trái tim (Love me with all of your heart)

Cuộn trang

[D] Yêu em, xin anh yêu [Bm] thương từ trong đáy [F#m] tim anh [G] Xin anh mang cho em tin [Em] yêu đừng cho dối [D] gian [B] [Em] Hãy hứa với em [A] rằng, nụ hôn hôm [D] nay ngàn sau không [Bm] phai Tình anh cho [F#m] em, dù bao xuân [G] qua, còn mãi [A] tươi [A7] [D] Khi ta bên [Bm] nhau, hay khi mình xa cách [F#m] đôi nơi [G] Xin anh luôn yêu [Em] em, như em hằng yêu mến [D] anh [B] [Em] Hãy nói với em [A] rằng từ khi yêu [D] nhau Dành cho mai [Bm] sau, tình không phôi [F#m] pha Và mong sao [G] cho lời anh [A] nói Hoà nhịp theo [A7] trái tim của [D] anh ---------------------------------------- [D] Love me with all your [Bm] heart That ́s all I [F#m] want love [G] Love me with all your [Em] heart Or not at [D] all [B] [Em] Just promise me [A] this That all you ́ll [D] give me All your [Bm] kisses, every [F#m] winter Every [G] summer, every [A] fall [A7] [D] When we are far [Bm] apart Or when you ́re [F#m] near me [G] Love me with all your [Em] heart As I love [D] you [B] [Em] Don ́t give me your [A] love For a [D] moment or an [Bm] hour Love me [F#m] always as you [G] loved me From the [A] start With every [A7] beat of your [D] heart [Em] Just promise me [A] this That all you ́ll [D] give me All your [Bm] kisses, every [F#m] winter Every [G] summer, every [E] fall – [B7] Key change up 1 tone to [E] ---------- [E] When we are far [C#m] apart Or when you ́re [Abm] near me [A] Love me with all your [F#m] heart As I love [E] you [C#] [F#m] Don ́t give me your [B] love For a [E] moment or an [C#m] hour Love me [Abm] always as you [A] loved me From the [B] start With every [B7] beat of your [E] heart

Video hướng dẫn