highlight chords
[D] Yêu em, xin anh yêu [Bm] thương từ trong đáy [F#m] tim anh
[G] Xin anh mang cho em tin [Em] yêu đừng cho dối [D] gian [B] 
[Em] Hãy hứa với em [A] rằng, nụ hôn hôm [D] nay ngàn sau không [Bm] phai
Tình anh cho [F#m] em, dù bao xuân [G] qua, còn mãi [A] tươi [A7] 
[D] Khi ta bên [Bm] nhau, hay khi mình xa cách [F#m] đôi nơi
[G] Xin anh luôn yêu [Em] em, như em hằng yêu mến [D] anh [B] 
[Em] Hãy nói với em [A] rằng từ khi yêu [D] nhau
Dành cho mai [Bm] sau, tình không phôi [F#m] pha
Và mong sao [G] cho lời anh [A] nói
Hoà nhịp theo [A7] trái tim của [D] anh
----------------------------------------
[D] Love me with all your [Bm] heart 
That ́s all I [F#m] want love 
[G] Love me with all your [Em] heart 
Or not at [D] all [B] 
[Em] Just promise me [A] this 
That all you ́ll [D] give me 
All your [Bm] kisses, every [F#m] winter 
Every [G] summer, every [A] fall [A7]
[D] When we are far [Bm] apart 
Or when you ́re [F#m] near me 
[G] Love me with all your [Em] heart 
As I love [D] you [B]
[Em] Don ́t give me your [A] love 
For a [D] moment or an [Bm] hour 
Love me [F#m] always as you [G] loved me 
From the [A] start 
With every [A7] beat of your [D] heart
[Em] Just promise me [A] this 
That all you ́ll [D] give me 
All your [Bm] kisses, every [F#m] winter 
Every [G] summer, every [E] fall – [B7]
Key change up 1 tone to [E] ----------
[E] When we are far [C#m] apart 
Or when you ́re [Abm] near me 
[A] Love me with all your [F#m] heart 
As I love [E] you [C#]
[F#m] Don ́t give me your [B] love 
For a [E] moment or an [C#m] hour 
Love me [Abm] always as you [A] loved me 
From the [B] start 
With every [B7] beat of your [E] heart
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu em bằng cả trái tim (Love me with all of your heart)

Rafael Gaston Perez , The Rigual Brothers , Michael Vaughn
[D] Yêu em, xin anh yêu [Bm] thương từ trong đáy [F#m] tim anh
[G] Xin anh mang cho em tin [Em] yêu đừng cho dối [D] gian [B] 
[Em] Hãy hứa với em [A] rằng, nụ hôn hôm [D] nay ngàn sau không [Bm] phai
Tình anh cho [F#m] em, dù bao xuân [G] qua, còn mãi [A] tươi [A7] 
[D] Khi ta bên [Bm] nhau, hay khi mình xa cách [F#m] đôi nơi
[G] Xin anh luôn yêu [Em] em, như em hằng yêu mến [D] anh [B] 
[Em] Hãy nói với em [A] rằng từ khi yêu [D] nhau
Dành cho mai [Bm] sau, tình không phôi [F#m] pha
Và mong sao [G] cho lời anh [A] nói
Hoà nhịp theo [A7] trái tim của [D] anh
----------------------------------------
[D] Love me with all your [Bm] heart 
That ́s all I [F#m] want love 
[G] Love me with all your [Em] heart 
Or not at [D] all [B] 
[Em] Just promise me [A] this 
That all you ́ll [D] give me 
All your [Bm] kisses, every [F#m] winter 
Every [G] summer, every [A] fall [A7]
[D] When we are far [Bm] apart 
Or when you ́re [F#m] near me 
[G] Love me with all your [Em] heart 
As I love [D] you [B]
[Em] Don ́t give me your [A] love 
For a [D] moment or an [Bm] hour 
Love me [F#m] always as you [G] loved me 
From the [A] start 
With every [A7] beat of your [D] heart
[Em] Just promise me [A] this 
That all you ́ll [D] give me 
All your [Bm] kisses, every [F#m] winter 
Every [G] summer, every [E] fall – [B7]
Key change up 1 tone to [E] ----------
[E] When we are far [C#m] apart 
Or when you ́re [Abm] near me 
[A] Love me with all your [F#m] heart 
As I love [E] you [C#]
[F#m] Don ́t give me your [B] love 
For a [E] moment or an [C#m] hour 
Love me [Abm] always as you [A] loved me 
From the [B] start 
With every [B7] beat of your [E] heart

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com