1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu em câu hò

Cuộn trang

Anh [Dm] thương, anh thương biết mấy câu [F] hò Vắng xa [Gm] đưa hồn quê chan [C] chứa Đêm [Gm] về khi phố phường ngủ [Dm] yên Xuyên xao nghe [C] khúc dân ca diệu [Dm] hiền Hò ơ sông [Bb] sâu ai bắt nhịp [F] cầu Phận em là [Dm] gái biết hầu mấy [G] nơi [Dm] Anh nhớ [C] quê hương nước [F] nổi Dòng [Gm] sông bên lở bên [Dm] bồi Bao [Am] mùa cơn lũ dâng [Dm] cao Gieo đau [G] thương tiêu điều biết [F] bao Sớt [C] chia miếng cà manh [A7] áo Anh [Dm] yêu, anh yêu đồng lúa chín [F] vàng Có cô [Gm] em một sương hai [C] nắng Yêu [Gm] người ngâm lúa xạ tốt [Dm] tươi Dẫu bao gian [C] khó môi luôn nụ [Dm] cười

Video hướng dẫn