1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu em một nửa

Cuộn trang

Yêu [E] em một nửa tình [A] trần Nửa tình còn [B7] lại vẫn hằn bóng [E] em Nếu yêu [Em] em tôi chỉ yêu một [G] nửa Nửa còn [Am] lại tôi [D] để đấy hong [Em] khô Nhỡ [Am] mai sau giông [C] gió kéo nhau [B7] về Thì tôi [D] vẫn còn nửa [C] tình ấm [B7] áp Nếu lỡ [Em] yêu xin hãy cho từ [G] tốn Như thú [Am] rừng thơ [D] thẩn cỏ đồng [E] hoang Ðừng xô đẩy đừng [A] cuốn cuồng vội [D] vã Vì em [B7] ạ yêu rồi cũng phôi [Em] pha Hãy ngồi nghe [Em] chim hót ngoài [Am] xa Hoà nhịp [B7] đập của tim ta rộn [E][G] Làm gì [C] có những [Am] thiên tình khôn[G] tả Cũng không [D] gì là miên viễn đâu [G] em. Hãy cùng [C] chia chút hương nồng giây [G] lát Trong cuộc [D] tình rồi [B7] mất mát như [Em] nhau [G] Ngày mai [C] đến hôm nay thành quá [G] khứ Nhốt đêm [D] này trong chiếc túi tương [G] lai Nếu yêu [Em] em tôi [C] chỉ yêu ngần ấy Dư thừa [Am] này tôi [D] dành mỗi riêng [Em] tôi Nếu như [Am] em thay [C] ý muốn chia [D] rời Thì tôi chẳng còn cả đời khốn [B7] khó Nếu lỡ [Em] ra xin giữ thương cùng [C] nhớ Mai mốt [Am] thành thân [D] gối ấm và [Em] êm Ðừng nghi ngại đừng [Am] dối lòng mưa [D] móc Ðể cuối [B7] đời ta ngồi khóc thương [Em] nhau Yêu [E] em một nửa tình [A] trần Nửa tình còn [B7] lại vẫn hằn bóng [E] em

Video hướng dẫn