1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu em thuở ban đầu

Cuộn trang

Anh đã lén yêu [D] em năm ấy thơ [A] dại chưa biết [D] sầu Hai đứa học chung [A] trường đường hoàng hôn trong lá thu [A7] rơi Nhìn hoa lá xinh [Em] tươi cho ước mộng tô thắm [A] màu [Bm] Ôm ước mơ xa [Em] vời một ngày [A] mai tương lai sáng [A7] tươi Theo năm tháng [D] êm trôi đôi đứa đi [A] biệt xa mái [D] trường Anh giã từ quê [A] nhà tạ từ nhau e ấp đôi [A7] câu Thời gian vẫn êm [Em] trôi em lớn dần theo tháng [A] ngày [Bm] Đôi má hây hây [Em] hồng nhìn em [A7] cười rộn ràng tim [D] ai [Bm] Hôm nay tôi [G] về sau mỗi kỳ bận học [A] thi [Bm] Hoa tươi quanh [G] nhà em vẫn nở tươi khắp [A] đường Trộm [Em] nhìn chẳng ra dáng [D] em Hỏi [A] dò nhà bên mới [Bm] hay Nàng [Em] nay đã đi theo [A] chồng [Bm] Năm xưa bên [G] nàng chưa biết sầu vì tình [A] yêu [Bm] Nay xa nhau [G] rồi ôm trái sầu đau vô [A] vàng Tủi [Em] phận mình đang trắng [D] tay Còn [A] nàng tìm phương vút [Bm] bay Ngày [Em] xưa cớ sao vô [A] tình giờ [A7] đây mất em [D] rồi Thôi nay đã chia [D] đôi bôi xóa kỷ [A] niệm yêu thiếu [D] thời Đôi đứa cùng đi [A] về đường hoàng hôn trong lá thu [A7] rơi Tìm đâu dáng em [Em] tôi thôi lỡ rồi duyên bẽ [A] bàng [Bm] Bao ước mơ xa [Em] rời giờ đây [A7] đành chìm vào hư [D]

Video hướng dẫn