1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu em từ độ mắt trao

Cuộn trang

1. Chiều [F] buông đêm xuống thật [Bb] đầy Vầng [Gm] trăng nghiêng ngắm tình [C] yêu Môi em chờ [Am] đón vai anh nhẹ [Gm] rung Tan theo làn [C7] gió 2. Thời [F] gian như đứng đợi [Bb] chờ Để [Gm] nghe đôi lứa chuyện [C] trò Trăng che nửa [Am] bóng Bên nhau cùng [Gm] xây [C7] mộng với [F] tình ĐK: Không [F] gian đọng trên đôi [Dm] bóng Sương [Gm] rơi đọng tình lên [C7] môi Âm [A7] thanh lịm dưới [Dm] trăng, chợt gió [C7] lay Ngàn sao thức [F] giấc cùng em chất ngất Đêm [Bb] đêm dựa sát vai [Am] nhau Để phút yêu [Gm] đương dài mãi thiên [F] thu Yêu [A7] em từ độ mắt [Dm] trao Trọn tình với [C7] nhau để theo dấu hình [F] hài

Video hướng dẫn