highlight chords
Em như cơn gió nhẹ bay qua [D] đây
Rung trong tim anh bao nhịp sóng chơi vơi
Gió cuốn [G] đi ngày tháng lang [Gm] thang 
Sóng xô [D] đi giờ phút hoang [E] mang buồn vời [A] vợi.
Em đến cho [F#] anh niềm [Bm] nhớ 
và những phút [E] giây đợi [Em] chờ
Anh sẽ yêu [A] em yêu [G] em
Theo tháng ngày [D] dài.
Yêu [D] em, anh yêu em như yêu cung [G] đàn
Yêu [A] em như yêu những lời ca nồng [D] nàn
Yêu [G] em, anh yêu em như trăng với [Am] sao
Anh yêu [E] mãi môi hôn ngọt [A] ngào.
Yêu [D] em, anh yêu em như yêu mây [G] trời
Yêu [A] em như yêu những đóa hoa tuyệt [D] vời
Yêu [G] em, anh yêu [Em] em, yêu em ngất [A] ngây
Anh sẽ [G] mãi yêu em từ [D] đây.
Em như hoa thắm tỏa hương dịu [D] dàng
Hương thơm theo mây trôi nhẹ khắp không gian
Xóa tan [G] đi giờ phút thẫn [Gm] thờ
Cuốn trôi [D] đi ngày tháng bơ [E] vơ buồn rã [A] rời.
Em đến cho [F#] anh tình say [Bm] đắm
và những ước [E] mơ ngập [Em] tràn
Anh sẽ yêu [A] em yêu [G] em 
Đến cuối cuộc [D] đời.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu em

Vũ Tuấn Đức
Em như cơn gió nhẹ bay qua [D] đây
Rung trong tim anh bao nhịp sóng chơi vơi
Gió cuốn [G] đi ngày tháng lang [Gm] thang 
Sóng xô [D] đi giờ phút hoang [E] mang buồn vời [A] vợi.
Em đến cho [F#] anh niềm [Bm] nhớ 
và những phút [E] giây đợi [Em] chờ
Anh sẽ yêu [A] em yêu [G] em
Theo tháng ngày [D] dài.
Yêu [D] em, anh yêu em như yêu cung [G] đàn
Yêu [A] em như yêu những lời ca nồng [D] nàn
Yêu [G] em, anh yêu em như trăng với [Am] sao
Anh yêu [E] mãi môi hôn ngọt [A] ngào.
Yêu [D] em, anh yêu em như yêu mây [G] trời
Yêu [A] em như yêu những đóa hoa tuyệt [D] vời
Yêu [G] em, anh yêu [Em] em, yêu em ngất [A] ngây
Anh sẽ [G] mãi yêu em từ [D] đây.
Em như hoa thắm tỏa hương dịu [D] dàng
Hương thơm theo mây trôi nhẹ khắp không gian
Xóa tan [G] đi giờ phút thẫn [Gm] thờ
Cuốn trôi [D] đi ngày tháng bơ [E] vơ buồn rã [A] rời.
Em đến cho [F#] anh tình say [Bm] đắm
và những ước [E] mơ ngập [Em] tràn
Anh sẽ yêu [A] em yêu [G] em 
Đến cuối cuộc [D] đời.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com