1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu là chết ở trong lòng

Cuộn trang

Làm sao tôi [Dm] biết yêu [Gm] đương là khúc đoạn [Dm] trường Làm sao tôi [Gm] biết yêu [A7] đương là tiếng thê [Dm] lương Từ khi tôi [Gm] mới yêu người đó Tình yêu thơm [Dm] ngát như lời hứa Cuộc tình ngây thơ chúng [E] tôi xây mộng xây [A7] mơ Người cho tôi [Dm] biết yêu [Gm] nhau là sẽ nặng [Dm] sầu Người cho tôi [Gm] biết yêu [A7] nhau là sẽ xa [Dm] nhau Dù tôi không [Gm] muốn tin là hết Tình yêu như [Dm] lá theo mùa chết Cuộc tình năm [E] xưa sẽ [A7] tan sau một cơn [Dm] mưa Người tình [Dm] ơi, yêu [A7] đương là chớ nên [Dm] mong Yêu [Gm] đương là chết trong [A7] lòng Yêu [E] đương là khối sầu [A7] thương Người tình [Dm] ơi, yêu [A7] đương là tiếng than [Dm] van Yêu [Gm] đương là nát cung [F] đàn Yêu [A7] đương là giấc mơ [Dm] tàn Làm sao tôi [Dm] biết yêu [Gm] đương ở cõi địa [Dm] đàng Làm sao tôi [Gm] biết yêu [A7] đương là mối dây [Dm] oan Từ khi tôi [Gm] biết yêu là thế Tình yêu đốt [Dm] cháy tim nhỏ bé Cuộc tình ra [E] đi sẽ [A7] đem theo cả say [Dm] mê. * Người cho tôi [Gm] biết yêu [Cm] nhau dù có nguyện [Gm] cầu Người cho tôi [Cm] biết yêu nhau là vẫn thương [Gm] đau Dù cho tôi [Cm] biết quên người cũ Tình yêu chấp [Gm] cánh theo ngọn gió Lòng người đong [A] đưa vết [D] thương mối tình xa [Gm] xưa Dù tôi không [Cm] muốn tin là hết Tình yêu như [Gm] lá theo mùa chết Cuộc tình năm [A] xưa sẽ [D] tan sau một cơn [Gm] mưa

Video hướng dẫn