1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu là chết trong lòng

Cuộn trang

Làm sao tôi [Dm] biết yêu [Gm] đương là khúc đoạn [Dm] trường
Làm sao tôi [Gm] biết yêu [A7] đương là tiếng thê [Dm] lương
Từ khi tôi [Gm] mới yêu người đó
Tình yêu thơm [Dm] ngát như lời hứa
Cuộc tình ngây thơ chúng [E] tôi xây mộng xây [A7]

Người cho tôi [Dm] biết yêu [Gm] nhau là sẽ nặng [Dm] sầu
Người cho tôi [Gm] biết yêu [A7] nhau là sẽ xa [Dm] nhau
Dù tôi không [Gm] muốn tin là hết
Tình yêu như [Dm] lá theo mùa chết
Cuộc tình năm [E] xưa sẽ [A7] tan sau một cơn [Dm] mưa

Người tình [Dm] ơi, yêu [A7] đương là chớ nên [Dm] mong
Yêu [Gm] đương là chết trong [A7] lòng
Yêu [E] đương là khối sầu [A7] thương
Người tình [Dm] ơi, yêu [A7] đương là tiếng than [Dm] van
Yêu [Gm] đương là nát cung [F] đàn
Yêu [A7] đương là giấc mơ [Dm] tàn

Làm sao tôi [Dm] biết yêu [Gm] đương ở cõi địa [Dm] đàng
Làm sao tôi [Gm] biết yêu [A7] đương là mối dây [Dm] oan
Từ khi tôi [Gm] biết yêu là thế
Tình yêu đốt [Dm] cháy tim nhỏ bé
Cuộc tình ra [E] đi sẽ [A7] đem theo cả say [Dm] mê.

* Người cho tôi [Gm] biết yêu [Cm] nhau dù có nguyện [Gm] cầu
Người cho tôi [Cm] biết yêu nhau là vẫn thương [Gm] đau
Dù cho tôi [Cm] biết quên người cũ
Tình yêu chấp [Gm] cánh theo ngọn gió
Lòng người đong [A] đưa vết [D] thương mối tình xa [Gm] xưa
Dù tôi không [Cm] muốn tin là hết
Tình yêu như [Gm] lá theo mùa chết
Cuộc tình năm [A] xưa sẽ [D] tan sau một cơn [Gm] mưa

Video hướng dẫn